Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

float_intro: images-old/2015/szablon-konferencja-Mazowsze.jpg

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Mazowieckie, a Partnerem Merytorzycznym Uniwersytet SWPS. Konferencja odbędzie się w murach naszej uczelni 9 maja.

Konferencja

Jak zaprojektować rozwój? – nowe wyzwania

dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Organizatorem konferencji jest Województwo Mazowieckie.
Partnerem Merytorycznym konferencji jest Uniwersytet SWPS

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Mazowieckie, a Partnerem Merytorycznym Uniwersytet SWPS. Konferencja odbędzie się w murach naszej uczelni 9 maja.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

9 maja
9.30-16.00
Warszawa

Cel konferencji

Mazowsze w latach 2007-2015 było najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z czterech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dziś nadal głównym celem Mazowsza jest wzrost innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności w skali UE. Ważnym elementem zaktualizowanej w 2015 roku Regionalnej Strategii Innowacji było określenie inteligentnych specjalizacji regionu – obszarów, procesów i technologii, które warto wspierać i w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa.

Już 9 maja przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, by sprecyzować potrzeby firm w zakresie wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po roku 2020. Wydarzenie będzie punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowych programach operacyjnych, aby zapewnić rozwój inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

„Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne" – podsumowuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W ramach konferencji podsumowane zostaną dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014-2017. Określone również będą nowe wyzwania.

Sesję plenarną otworzy wystąpienie Renaty Calak, zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w resorcie inwestycji i rozwoju, następnie głos zabierze Marcin Wajda z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Konferencja będzie także okazją dla podmiotów regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych, jak i biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Uczestnicy wydarzenia, podczas sesji plenarnej, będą mieli okazję wysłuchać: Małgorzaty Szołuchały (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Michała Przybylskiego (PwC), Tomasza Zegara (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie), Renatki Krcovej (European Chemical Regions Network) oraz Pawła Packa (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.).

Sesje tematyczne poświęcone zostaną następującym tematom: tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie, trendy rozwoju sektora chemicznego, innowacje w edukacji oraz przewidywania co do trendów rozwoju sektora bezpiecznej żywności. Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych zostanie przygotowane miejsce do prowadzenia spotkań́ networkingowych kojarzących środowiska innowacyjne.

Potrzebujemy przełomowych rozwiązań, które mogą przekształcić niszowe idee w całkowicie nowy obszar gospodarowania, zanim umkną uwadze inwestorów gotowych dla nich zaryzykować.

Grzegorz Rzeźnik, Menedżer ds. badań i innowacji z Uniwersytetu SWPS

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.10 – Otwarcie konferencji
– Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10.10-10.20 Otwarcie konferencji
– prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS

10.20-12.45 – Sesja plenarna – moderator: Marek Kacprzak | sala S306

 • 10.20-10.35 – Wystąpienie Pani Renaty Calak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji
 • 10.35-10.50 – Kapitał terytorialny jako czynnik wzrostu
  – Marcin Wajda – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • 10.50-11.10 – Trendy społeczne i technologiczne – kierunek 2030. Trendy = wyzwania rozwojowe i szanse w obszarach specjalizacji gospodarczej Mazowsza
  – Zuzanna Skalska, Uniwersytet SWPS w Warszawie, School of Form
 • 11.10-11.30 – Huby Innowacji Cyfrowych w programie Horyzont 2020 – Małgorzata Szołucha, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce
 • 11.30-11.50 Smart Factories – dobre praktyki cyfrowych innowacji Michał Przybylski, PwC Polska Sp. z o.o.
 • 11.50-12.10 Talent na sprzedaż – konkurencyjność Mazowsza w działalności kreatywnej Tomasz Zegar, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie
 • 12.10-12.25 Wzmacnianie innowacji w regionach europejskich: strategie na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu – Renatka Krcova, European Chemical Regions Network (ECRN)
 • 12.25-12.45 Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w PolscePaweł Pacek, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

12.45-13.15 Przerwa kawowa

13.15-15.15 – Sesje tematyczne

13.15-14.15 sesje odbywają się równolegle

 • Trendy rozwoju sektora chemicznego | sala S306
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie | sala S310
 • Innowacje w edukacji jako sposób na poprawę jakość życia mieszkańców Mazowsza | sala S312

14.15-15.15 sesje odbywają się równolegle

 • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego | sala S306
 • Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności | sala S310

15.15-16.00 Lunch | sala S303

Panele

Trendy rozwoju sektora chemicznego
| Moderator: Zbigniew Bednarski | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Mazowiecki Klaster Chemiczny

Wśród panelistów znajdą się:

 • prof. dr hab. Marian Sułek, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Patrycja Panasiuk, PKN Orlen S.A.
 • Roman Godek, Chantal
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Zbigniew Bednarski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie
| Moderator: Grzegorz Rzeźnik, Menedżer ds. badań i innowacji, Pełnomocnik Prorektora ds. nauki, Uniwersytet SWPS

Tematem panelu będzie tworzenie nowych modeli biznesowych bazujących na innowacjach. Paneliści zastanowią się m.in. nad dominującymi trendami innowacji biznesowych w kontekście aktualnej listy kierunków badawczych wspieranych przez Samorząd Mazowsza

Wśród panelistów znajdą się:

 • Tadeusz Tenderenda, Dyrektor działu B+R InPhoTech Sp. z o.o.,
 • Anna Wróblewska, Partner, Concordia Design, Zarządzanie innowacje w firmie,
 • Magdalena Jackowska-Rejman, Prezes Zarządu, techBrainers,
 • Marta Badura, Workplace Research and Development Consultant, Nowy Styl Group.

Innowacje w edukacji jako sposób na poprawę jakość życia mieszkańców Mazowsza
| Moderator: dr Maksymilian Bielecki, Uniwersytet SWPS

W trakcie panelu zostaną poruszone kwestie dotyczące innowacji w obszarze edukacji, również w obszarach biznesowych czy administracji publicznej. Paneliści zastanowią się m.in. nad tym, jak może wyglądać przyszłość innowacji edukacyjnych w kontekście technologii i potrzeb przyszłego rynku.

Wśród panelistów znajdą się:

 • dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Centrum Nauki Kopernik, Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego – koncepcja centrum b+r dla rynku edukacyjnego
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha, Pracownia Gier Szkoleniowych, Gry on-line – przełom w diagnozie kompetencji pracowników i budowaniu zespołu
 • dr inż. Maciej Kopczyński, Photon Entertainment, współtwórca robota edukacyjnego Photon
 • Maciej Skorko, absolwent Uniwersytetu SWPS, doktorant IP PAN, CEO Startupu Predict Watch
 • Karol Górnowicz, Prezes SKRIWARE.

Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego
| Moderator: Kinga Gruszecka

Wśród panelistów znajdą się:

 • Iulia Strocka, Kapitech
 • Jacek Kosiec, Creotech Instruments S.A.
 • Anna Foks-Ryznar, Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Mariusz Kacprzak, Instytut Lotnictwa
 • Aleksandra Ihnatowicz, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Projektów Badawczych UE

Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności
| Moderator: Katarzyna Kowalska, Prezes i współzałożycielka UNIMOS

Wśród panelistów znajdą się:

 • Przemysław Żelazowski, SatArgo
 • Tomasz Bankiewicz, Gospodarstwo Sadownicze TB
 • Tomasz Mróz, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • Agata Sosińska, Mazowiecki Park Naukowo – Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Konferencję otworzą

258 adam struzik

Adam Struzik | Marszałek Województwa Mazowieckiego

Lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 r. marszałek województwa mazowieckiego. Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznaną przez ministra administracji i cyfryzacji za dotychczasowe zasługi i pracę na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego (2015 r.). Został także wyróżniony tytułem „Przyjazny Przedsiębiorcom”, nadanym przez Radę i Zarząd Związku Pracodawców Warszawy (2007 r.). Od kwietnia 2011 roku – honorowy członek Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Jest również finalistą IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca” (2010 r.) – nagrodę przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, promuje menadżerów, który swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy. W 2011 roku został laureatem konkursu „Człowiek roku – przyjaciel kolei” w kategorii Samorządowiec roku, wyróżniony za wspieranie rozwoju potencjału pasażerskich przewozów koleją oraz śmiałe inwestycje taborowe. Otrzymał również statuetkę Królowej Bony – nagrodę „Zasłużony dla Gminy Chorzele”.

258 roman cieslak new

prof. dr hab. Roman Cieślak | Rektor Uniwersytetu SWPS

Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Senior Research Associate w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA. Funkcję Rektora Uniwersytetu SWPS pełni od 1 września 2016 r.

Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, z wypaleniem zawodowym i traumatycznymi wydarzeniami oraz tworzeniem i oceną efektywności psychologicznych interwencji internetowych. Pod kierownictwem prof. Romana Cieślaka zespół naukowców opracowuje innowacyjny system do projektowania, udostępniania i ewaluacji usług psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych – aplikację Beviado (www.beviado.pl). System ten tworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zyskują wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

Moderatorzy

258 Marek Kacprzak

Marek Kacprzak | moderator sesji plenarnej

Dziennikarz i kulturoznawca. Całe życie jestem związany z mediami. Prowadzący program Tłit w WP.pl, wcześniej Polsat News. Jest autorem i prezenterem wielu programów, m.in: „Daję słowo", „To Był Dzień" i „Polska Wybiera". Wcześniej dziennikarz m.in. TVN24, TVP, RMF FM, Polska The Times. Naukowo zajmuje się ekonomiką kultury, w szczególności zarządzaniem w mediach i ekonomiką mediów. Ekspert w kreowaniu formy przekazu, tworzeniu i wprowadzaniu programów, budowaniu redakcji i zespołów ludzkich, ich szkoleniu, zarządzaniu nimi i dbania o ich rozwój. Jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Uczy studentów dziennikarstwa i kulturoznawstwa. Zajmuje się m.in transmedialnością, homogenizacją mediów, postrzeganiem mediów w kulturze 2.0 i budowaniem marki osobistej.

258 bielecki

dr Maksymilian Bielecki | moderator sesji tematycznej

Psycholog, neurokognitywista. Zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkich psychologia metodologii i statystyka w badaniach społecznych oraz psychologia poznawcza. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako kierownik projektów badawczych a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej. Na Uniwersytetcie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich.

258 Grzegorz Rzeźnik

Grzegorz Rzeźnik | moderator sesji tematycznej

Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewoluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju.

258 Kinga Gruszecka

Kinga Gruszecka | moderator sesji tematycznej

Wspiera podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz administracje publiczną, z którą wcześniej była związana, pracując w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.

258 Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska | moderator sesji tematycznej

Prezes i współzałożycielka UNIMOS, od ponad 14 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji, rozwoju innowacji oraz realizacji sieciowych projektów finansowanych z UE. Specjalizuje się w zarządzaniu współpracą międzynarodową i budowaniem konsorcjów międzybranżowych z partnerami z Europy i Ameryki Południowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Universidad de la Republica (Montevideo), obecnie doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej. Biegle włada j. hiszpańskim, angielskim i portugalskim.

258 Zbigniew Bednarski

Zbigniew Bednarski | moderator sesji tematycznej

Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Od 2015 r Prezes Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 126 podmiotów sektora chemicznego. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik stypendium w University College Galway oraz ENSAM w Bordeaux. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w branży paliwowo-energetycznej.

Paneliści z Uniwersytetu SWPS

258 Zuzanna Skalska

Zuzanna Skalska | prelegentka

Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Trendwatcherka od kilkunastu lat zajmująca się przewidywaniem trendów i zjawisk w różnych dziedzinach przemysłu. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami w świecie designu. Współtwórczyni i międzynarodowy ambasador School of Form. Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Trendwatcherka od kilkunastu lat zajmująca się przewidywaniem trendów i zjawisk w różnych dziedzinach przemysłu. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami w świecie designu. Współtwórczyni i międzynarodowy ambasador School of Form. Prowadzi firmę 360Inspiration. Jej klientami są zarówno wielkie światowe korporacje, jak i średnie oraz mniejsze firmy. Wykłada na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i na Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Jest autorką serii książek o trendach – „360˚Trend Reports”, nagrodzonych Red Dot Design Awards 2009. Prowadzi blog 360inspiration.nl. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu.Pracowała m.in. w firmie Philips i w studio projektowym VanBerlo.

258 dr Magdalena Łużniak Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha | uczestniczka panelu

Psycholog, w Pracowni Gier Szkoleniowych odpowiada za analizę funkcjonowania kultur organizacyjnych Klientów, tworzy i wprowadza programy gamifikacyjne, związane z zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Pracuje naukowo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.

Organizatorzy

   logotypclaim czerony pl      Uniwersytet SWPS

Partnerzy

Partnerzy

Data i miesce

9 maja 2018, godz. 9.30-16.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie,
Chodakowska 19/31

Kontakt

Wykonawca konferencji:

 • Justyna Lenarczyk-Nicolae
  tel.: 693 744 973
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Sokalska
  tel.: 601 261 136
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POZIOM KOLOR RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFRRForum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego