Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_tajemnica_zawodowa.jpg

konferencja naukowa

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS,  Instytut Nauk Prawnych w Rzeszowie oraz mBank

 

Tajemnica zawodowa od zawsze towarzyszyła zawodom w szczególności tym, które opierają się na zaufaniu publicznym, zwłaszcza prawnikom, lekarzom, dziennikarzom i bankierom. Tematyka ta jest ważna z różnych względów, m.in. z powodu nowych technologii teleinformatycznych służących do komunikowania się czy urządzeń technicznych wspomagających szpiegowanie przez organy publiczne lub wyspecjalizowane firmy detektywistyczne.

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki”, która odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31

2 grudnia
9.00-17.00
Warszawa
Wstęp wolny

Goście honorowi

Wśród prelegentów referaty wygłoszą goście honorowi, m.in.:

 • lek. med. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  temat wystąpienia: „Ewolucja definicji etyki lekarskiej na przestrzeni dziejów”
 • mec. Włodzimierz Chróścik – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – minister sprawiedliwości, prokurator generalny w latach 2007-2009, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa prokuratorów”
 • prof. dr hab. Lech Gardocki – prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996-2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa sędziego”
 • dr hab. Zbigniew Banaszczyk – adwokat, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony specjalista z zakresu prawa cywilnego. Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w Stałym Sądzie Polubownym przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im adw. W. Bayera w Warszawie
  temat wystąpienia: „Zasada poufności postępowań przed sądem polubownym i jej granice”
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2013-2015, sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego (2017-2020) oraz sekretarz Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023)
  temat wystąpienia: „Tajemnica w działalności radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej”
 • lek. med. Piotr Artur Winciunas – członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, biegły sądowy, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
  temat wystąpienia: „Współczesne łamanie etyki lekarskiej”
 • prof. dr hab. Marek Chmaj - prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego, radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  temat wystąpienia: „Czy w polityce istnieje tajemnica zawodowa?”
 • prof. UR dr hab. Renata Świgroń-Skok – specjalistka z zakresu prawa rzymskiego oraz cywilnego, kierownik zakładu prawa rzymskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest redaktorem naczelnym serii prawniczej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego”
 • prof. AEH dr hab. Małgorzata Szwejkowska – specjalistka z zakresu prawa karnego i kryminologii, dziekan studiów prawno-administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  temat wystąpienia: „Tajemnica obrońcy na tle gwarancji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
 • Tomasz Skory – ceniony polski dziennikarz, od 1993 roku związany ze stacją radiową RMF FM
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa w profesji dziennikarskiej”

Publikacja pokonferencyjna

Planowana jest publikacja pokonferencyjna, która ma się ukazać w 2020 r. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza. Czasopismo to znajduje się na liście ministerialnej i otrzymało 20 punktów. Wymogi redakcyjne, jakie należy uwzględnić w opracowaniu, znajdują się na stronie internetowej.

Patronat honorowy

patronat honorowy tajemnica zawodowa

Patronat honorowy nad konferencją objęły następujące instytucje:

 • Naczelna Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • SPCG Kancelaria adwokatów i radców prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.
 • mBank
 • Mastig

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do czynnego lub biernego udziału w konferencji. Osoby, które chcą wygłosić referaty, proszone są o przesłanie tematu i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: [email protected] do 24 listopada 2019 roku.

Opłaty związane z konferencją:

 • udział czynny dla studentów – 80 zł,
 • udział czynny dla pracowników naukowych i doktorantów – 160 zł

Po przesłaniu tematu wystąpienia wraz z abstraktem otrzymają Państwo dokładną instrukcję dotyczącą wniesienia opłaty konferencyjnej.

Termin i miejsce konferencji

2 grudnia 2019 r.,
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31
Sala S305

Kontakt

e-mail: [email protected]