Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kodeksowe umowy gwarancyjne z udziałem osoby trzeciej (art. 391 i 392 KC)

float_intro: images-old/kodeksowe.jpg

W publikacji dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS podjął rozważania na temat kodeksowych umów gwarancyjnych z udziałem osoby trzeciej uregulowanych w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Szczegółowo zanalizował art. 391 i 392 KC, stanowiące odpowiednio o umowie o świadczenie przez osobę trzecią oraz umowie o zwolnienie dłużnika, które są powszechnie stosowane w obrocie prawnym oraz obejmowane ochroną przez orzecznictwo, zauważające ich walor gospodarczy. Dzięki publikacji poznajemy istotę umów gwarancyjnych, motywów, z powodu których są zawierane, oraz ich przydatność na gruncie m.in. praktyki gospodarczej.

Dostrzeżenie istoty umów gwarancyjnych

Znaczenie kodeksowych umów gwarancyjnych wzrosło po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego Polski, gdy w obrocie prawnym pojawiły się konstrukcje „zapożyczone" z jurysdykcji common law (takie jak representations and warranties oraz indemnity contracts). Publikacja pokazuje, że mogą one być z powodzeniem wyrażane za pomocą (rozumianych gwarancyjnie) umów z art. 391 i 392 KC.

W publikacji podzielonej na 3 rozdziały omówiono zagadnienia:

  • zagadnienia wspólne dotyczące umów z art. 391 i 392 KC – w tym zakresie przedstawiono rozważania dotyczące ich kwalifikacji (jako umowy gwarancyjnej czy umowy o starania/rezultatu), konstrukcji umowy gwarancyjnej (w tym zastrzeżeń gwarancyjnych), szkody w tych umowach, cechy losowościkauzalności umów, wygaśnięcia zobowiązania z art. 391 i 392 KC, niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązania, a także funkcji tych umów;
  • umowa z art. 391 oraz 392 KC – poruszono kwestie dotyczące genezy, a także inspiracji zagranicznych, modeli umów gwarancyjnych wraz z ich przykładami, art. 391 jako reguły interpretacyjnej, umowy o świadczenie przez osobę trzecią oraz o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia w ujęciu kodeksowym (w tym m.in. elementy konstrukcyjne, jak np. zastrzeżenie gwarancyjne), zastosowania tych umów w praktyce, ich funkcji oraz instytucji pokrewnych.

W publikacji omówiono dwa konkurencyjne ujęcia tych umów (umowa gwarancyjna oraz umowa o starania/rezultat), ich konstrukcję, cechy charakterystyczne, ich recepcję orzeczniczą oraz podstawowe funkcje i zastosowania praktyczne. Zarysowano też genezę umów z art. 391 i 392 KC oraz wskazano na inspiracje zagraniczne.

Przeprowadzone w publikacji rozważania umożliwiają dostrzeżenie istoty umów gwarancyjnych, motywów, z powodu których są zawierane, oraz ich przydatności na gruncie m.in. praktyki gospodarczej.

Publikacja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki prawa, jak i do praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Okaże się przydatna również dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz dla studentów prawa, a także dla każdego, kto interesuje się współczesnymi problemami prawa cywilnego.

Kodeksowe umowy gwarancyjne Książka ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

 Andrzej Szlęzak

dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, radca prawny, adwokat. Starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, jednej z czołowych firm prawniczych w Polsce. Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, a także zagadnieniach prawnych związanych z bankowością i finansami. Zajmuje się obsługą prawną szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego. Koordynuje projekty z obszaru fuzji i przejęć. Przygotowuje projekty dokumentacji transakcyjnej oraz ekspertyzy prawne z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Brał udział w projektach typu greenfield, realizowanych od podstaw. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Zobacz biogram »