logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Natalia Liszewska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
BIO MOścicka teske

dr

Natalia Liszewska

Wydział Psychologii we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi badania z zakresu psychologii zdrowia i psychologii rodziny (relacja rodzic-dziecko w kontekście odżywiania). Naukowo interesuje się interwencją kryzysową i psychoterapią poznawczo-behawioralną.

Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko”. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par. Wspiera osoby doświadczające depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz trudności związanych z niską samooceną i radzeniem sobie ze stresem. W swojej pracy łączy podejście poznawczo-behawioralne oraz systemowe.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, emocji i motywacji, współczesnych kierunków rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz grupowej pomocy psychologicznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Interwencja kryzysowa
  • Depresja
  • Żałoba
  • Psychologia zdrowia
  • Zaburzenia odżywiania

Informacje prasowe