hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 106200

Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania..

 

projekt BADAWCZY

KLUCZOWE CZYNNIKI  

warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Budżet106 200 PLN
Jednostka finansująca logo auschwitz

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020  


Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

Założenia projektu

Cele projektu

Projekt zakłada identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 

 

ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz opracowanie strategii rozwoju instytucji z wykorzystaniem metody analizy SWOT/TOWS ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Plan badań

Projekt składa się z następujących szczegółowych etapów badawczych realizowanych przy pomocy specjalistycznych metod naukowych:

 • opracowanie narzędzia diagnozy strategicznej branży
 • identyfikacja i analiza czynników makrootoczenia przy użyciu segmentacji PESTEL oraz metody scenariuszowej
 • identyfikacja i analiza czynników mikrootoczenia przy użyciu analizy pięciu sił Portera, oraz oceny punktowej branży
 • identyfikacja i analiza czynników wewnętrznych muzeów i miejsc pamięci przy użyciu metody bilansu strategicznego oraz listy kluczowych czynników sukcesu
 • klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną muzeów i miejsc pamięci przy użyciu analizy SWOT
 • obliczenie siły wpływu poszczególnych czynników na pozycję strategiczną instytucji przy użyciu analizy TOWS
 • określenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju badanych muzeów i miejsc pamięci
 • sformułowanie propozycji usprawnień w politykach państwowych w oparciu o empirycznie zdefiniowane katalogi dobrych praktyk branży

Dofinansowanie Projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo mkidn male

 

Zespół badawczy

258 adam szpaderski biel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Szpaderski

Kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS


biogram »

cywinski piotr

dr

Piotr M. A. Cywiński

Główny ekspert ze strony Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Badane instytucje

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • Państwowe Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
 • Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)

Efekt i beneficjenci projektu

Efektem projektu będzie opracowanie zbiorczego raportu końcowego zawierającego identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, oraz strategie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Docelowi beneficjenci to MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane/współprowadzone przez MKiDN, muzea martyrologiczne organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz badacze.

Jednostka realizująca

Projekt realizowany jest w ramach działalności Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do skonstruowania narzędzi międzynarodowych badań porównawczych nad determinantami i strategiami efektywności zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym w Europie.

dr  hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

 

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji