hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 235760

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów jest w dużej mierze nieznany szerszemu odbiorcy – z powodu barier językowych, bądź niedostępności materiałów archiwalnych. Projekt, pod kierownictwem prof. dr hab. Klausa Bachmanna, ma na celu opracowanie anglojęzycznej wersji dotąd niepublikowanych źródeł dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

 

projekt naukowy

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania235 760 PLN
Jednostka finansująca PNFN3

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – czerwiec 2022

 

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów jest w dużej mierze nieznany szerszemu odbiorcy – z powodu barier językowych, bądź niedostępności materiałów archiwalnych. Projekt, pod kierownictwem prof. dr hab. Klausa Bachmanna, ma na celu opracowanie anglojęzycznej wersji dotąd niepublikowanych źródeł dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

Opis projektu

Cele projektu

Celem projektu jest eksploracja i udostepnienie znacznego dorobku naukowego polskich i niemieckich antropologów dotyczącego Rwandy. Dorobku, który w dużej mierze jest nieznany, choć ma znaczenie zarówno dla antropologii, jak i etnologii, historii i socjologii.

Założeniem projektu jest udostepnienie szerokiej grupie odbiorców wyników badań, tekstów źródłowych i dotąd niewykorzystywanych materiałów archiwalnych polskich (Jan Czekanowski) i niemieckich badaczy i podróżników (m.in. Richard Kandt). Z przyczyn językowych materiały te były dotąd dostępne jedynie dla ograniczonej grupy odbiorców.

Tym samym źródła wcześniej niedostępne, archiwalne bądź dostępne tylko w języku polskim lub niemieckim, staną się osiągalne dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedkolonialnej historii Rwandy. Opracowanie upowszechni również oryginalny dorobek autorów, w szczególności badania Jana Czekanowskiego. Dzięki temu transfer wiedzy odbędzie się nie tylko miedzy Polską i Niemcami, ale również miedzy krajami trzecimi (anglojęzycznymi), oraz Rwandą.

Planowane wyniki projektu

Opracowanie źródeł niemieckich i polskich, nieopublikowanych dotąd w języku angielskim, dotyczących przedkolonialnej historii Rwandy. W wydaniu źródłowym zespół badawczy planuje uwzględnić niepublikowane wyniki badań, znajdujące się w dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jak również tekstów dotyczących Rwandy opublikowanych w języku niemieckim, wraz z fragmentami prac Richarda Kandta i innych autorów, których teksty ukazały się dotąd jedynie we współczesnych im czasopismach, lub są przechowywane w archiwach, m.in. Archiwum Federalnym Lichterfelde i archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Belgii. W projekcie nie uwzględniono publikacji źródeł misyjnych, ponieważ poszczególne kongregacje wykorzystały już sporą część materiałów odnoszących się do okresu przedkolonialnego w edycjach źródłowych lub monografiach. Teksty te zostały opublikowane po angielsku i francusku i są znane w kręgach zainteresowanych niemieckich i polskich badaczy, ale również w Rwandzie.

Przygotowywana edycja źródłowa ukaże się w języku angielskim, który w Niemczech, Polsce i Rwandzie jest rozpowszechniony zarówno w świecie nauki, jak i wśród zainteresowanych laików.

Publikacja będzie przygotowana we współpracy z historykami z Rwandy, co zagwarantuje, że pojęcia w językach kinyarwanda czy swahili, używane przez Jana Czekanowskiego i Richarda Kandta bez tłumaczenia, będą użyte we właściwym kontekście i wyjaśnione stosownym komentarzem.

Edycja źródeł ukaże się w formacie open access, jako publikacja online, aby mogła być dostępna nie tylko w Niemczech i Polsce, ale również w Rwandzie, a także innych częściach świata, w których dostęp do drukowanych książek jest trudniejszy niż dostęp do internetu.

Request for price proposals

SWPS University invites qualified translators to submit price proposals for proofreading and translation of a compilation of sources from the early 20th century (approximately 200 pages) from German into English for a scientific project in History and Anthropology. The text includes 66 pages in Sütterlin.

The proposal should cover the following services:

  • language proofreading/correction of ca. 30 pages written in English by non-native speakers
  • translation of ca. 170 pages from German into English
  • language proofreading/correction of footnotes in English added to the translated text
  • cooperation with the final proof reader and editor of the publishing house which agrees to publish the book

Please indicate the delivery time and an expected remuneration (a gross amount) in the proposal.

Any questions and requests for clarifications should be emailed to prof. Klaus Bachmann, the Principal Investigator of the project (kbachmann@swps.edu.pl)

Please send the price proposal by email (kbachmann@swps.edu.pl) not later than 1.12.2019.

SWPS University will award the contract based on a review and analysis of the proposals that determines which proposal best meets the needs of SWPS University.

Zespół badawczy

258 klaus bachmann

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

kierownik projektu

Uniwersytet SWPS, historyk, politolog, specjalizuje się w Transitional Justice i najnowszej historii Europy 
BIOGRAM »

Wykonawcy

prof. Joanna Bar
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
autorka książek o Rwandzie i Janie Czekanowskim
dr Karolina Marcinkowska
– antropolożka, założycielka inicjatywy edukacyjnej Africa Remix,
kuratorka, koordynatorka w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
mgr Marius Kowalak
– badacz w Państwowym Muzeum Berlina
i Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kuklturowego

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji