Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji
naukowo-badawczy
studencki
realizowany

Jakość decyzji z doświadczeniaoraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Dominik Lenda
kierownik projektu
Dominik Lenda

wartość projektu: 180 000 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

projekt naukowy

Jakość decyzji z doświadczenia 

oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania 180 000 PLN 
Jednostka finansującamnisw logo white

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – wrzesień 2021


Podejmowanie decyzji to nieodzowna część naszego życia. Wnioski z dotychczasowych badań nad problemami procesu decyzyjnego w eksploracji potencjalnych wyników decyzji nie są jednoznaczne. Często opieramy swoje wybory na zbyt małej próbce informacji, co prowadzi do podejmowania gorszych decyzji. Z drugiej strony, okazuje się, że małe próbki informacji znacznie ułatwiają wybór miedzy dwoma opcjami, tym samym zmniejszając koszty włożone w eksplorację. Dominik Lenda, laureat Diamentowego Grantu, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zbada m.in. ludzkie zaangażowanie w eksplorację problemów decyzyjnych.

Opis projektu

W badaniach nad procesami podejmowania decyzji powszechnie wykorzystywane są loterie pieniężne – zakłady, które charakteryzują się sprecyzowanym rozkładem prawdopodobieństwa na znanym i skończonym zbiorze wyników. Uczestnicy takich badań proszeni są o wybór jednej spośród dwóch loterii. W jednej mają 10% szans na wygranie 32 zł i 90% szans na wygranie 0 zł, a w drugiej 100% na otrzymanie 3 zł.

Decyzje podejmowane na podstawie tego typu statycznych loterii nazywamy decyzjami z opisu. Jednakże, na co dzień ludzie nie mają dostępu do szczegółowych informacji o problemie decyzyjnym. Przykładowo, rozważając rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub konsekwencje nadchodzącej randki, ludzie nie posiadają szczegółowych informacji na temat prawdopodobieństw przypisanych do potencjalnych konsekwencji podjętych decyzji. W rezultacie, nasze wybory opieramy raczej na zdobytym doświadczeniu lub eksploracji problemu i poszukiwaniu informacji na jego temat. Decyzje podjęte w takich warunkach nazywamy decyzjami z doświadczenia.

Postaram się odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak podejmować dobre decyzje z doświadczenia? Czy wysiłek w poszukiwaniu informacji na temat problemu decyzyjnego ma znaczenie w kontekście dobrych decyzji? Jaka jest rola struktury zadania w podejmowaniu decyzji z doświadczenia? Zaplanowane przeze mnie badania mają na celu próbę ustalenia, jak należy podejmować decyzje na podstawie doświadczenia oraz jak struktura problemów decyzyjnych wpływa na proces decyzyjny.

Lenda, Dominik kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Dominik Lenda
Dominik Lenda

Decyzje z doświadczenia są relatywnie nowym nurtem badań. W ostatniej dekadzie wiele prac naukowych wykazało, że format decyzji (decyzja z doświadczenia vs decyzja z opisu) skutkują całkowicie innymi wyborami. Wielu badaczy próbowało wyjaśnić problem różnic w wyborach podjętych w oparciu o te dwa formaty, jednakże kwestia procesu podejmowania decyzji, np. eksploracja potencjalnych wyborów czy zaangażowania w poszukiwanie informacji, nie ma wystarczająco dobrego odzwierciedlenia w literaturze.

Celem projektu jest zbadanie tego, jak ludzie angażują się w eksplorację problemów decyzyjnych oraz jak dokonują wyboru na podstawie doświadczenia potencjalnych wyników podjętej decyzji.

Przykładowe pytania badawcze:

  • Dlaczego ludzie podejmują decyzje na podstawie zbyt malej próbki doświadczonych wyników?
  • Jaki wpływ na proces podejmowania decyzji mają zmiany w strukturze problemów decyzyjnych, np. zmiana reprezentacji wyników?
  • Jakie kryteria służą do oceny „dobrych” decyzji podjętych na podstawie doświadczenia?
  • Jakie modele poznawcze przewidują proces eksploracji problemów?

Zespół badawczy

Traczyk, Jakub opiekun projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jakub Traczyk
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jakub Traczykpsycholog, zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych