Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Traczyk

Instytut Psychologii
kierownik Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji
Wydział Psychologii we Wrocławiu
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym.

Kierownik projektów badawczych realizowanych ze środków NCN:

Kieruje też grantem na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania”.

Jest redaktorem książki „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” (2020), opublikowanej przez wydawnictwo Springer New York.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań eksperymentalnych, zaawansowanej statystyki oraz neuronalnych i psychologicznych procesów podejmowania decyzji. Jest kierownikiem Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia biznesu

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni