logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jakub Traczyk
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Ekonomicznej
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Traczyk

Instytut Psychologii
kierownik Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji
Wydział Psychologii we Wrocławiu
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Ekonomicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym.

Kierownik projektów badawczych realizowanych ze środków NCN pt. „Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afektywnych w ocenie prawdopodobieństwa” oraz „Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne”, a także grantu na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania”. Jest redaktorem książki „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” (2020), opublikowanej przez wydawnictwo Springer New York.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań eksperymentalnych, zaawansowanej statystyki oraz neuronalnych i psychologicznych procesów podejmowania decyzji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawdopodobieństwo
  • Ryzyko
  • Podejmowanie decyzji
  • Emocje

Informacje prasowe