logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jakub Traczyk

Katedra Psychologii Ekonomicznej
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się oceną prawdopodobieństwa oraz percepcją i podejmowaniem zachowań ryzykownych. Prowadzi także badania nad mechanizmami wpływu emocji na funkcje poznawcze oraz rolą zdolności numerycznych w procesie decyzyjnym.

Kierownik projektów badawczych realizowanych ze środków NCN pt. „Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afektywnych w ocenie prawdopodobieństwa” oraz „Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne”, a także grantu na badania statutowe: „Integracja czynników poznawczych i afektywnych w procesie oceny ryzyka i podejmowania”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań eksperymentalnych, zaawansowanej statystyki oraz neuronalnych i psychologicznych procesów podejmowania decyzji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawdopodobieństwo
  • Ryzyko
  • Podejmowanie decyzji
  • Emocje

Informacje prasowe