hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 713916

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się w czasie? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

projekt naukowy

 

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej

data mining debat parlamentarnych

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania713 916 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: marzec 2020 – marzec 2024

 

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się na przestrzeni lat? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami politycznymi? Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

Założenia projektu

Instytucjonalizacja partii politycznych jest procesem ciągłej, dynamicznej adaptacji i stabilizacji skutkującej przejściem od luźnych, spontanicznych inicjatyw do bardziej zorganizowanych sposobów kolektywnego działania. Zmiany organizacji, programu i działań partii, wynikające z konieczności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia lub podejmowane w ramach jej własnej decyzji, uodparniają partię i wzmacniają ją jako aktora w systemie politycznym. Dr Agnieszka Kwiatkowska planuje przeanalizować, jak instytucjonalizacja wewnętrzna (spójność w wystąpieniach parlamentarnych, stabilność personalna, wewnętrzne podziały) i zewnętrzna (wpływ na inne partie w parlamencie) wpływają na trwałość partii i jej zdolność przetrwania.

Metodologia

Celem metodologicznym projektu jest ocena istniejących metod określania ideologicznych pozycji parlamentarzystów i klubów parlamentarnych oraz tworzenie nowych metod równoczesnej analizy debat parlamentarnych i głosowań imiennych, przy uwzględnieniu zmiennych poziomu mikro (metadanych dotyczących parlamentarzystów i debat) oraz poziomu makro (dotyczących systemu partyjnego). Zastosowanie różnorodnych technik statystycznych i metod uczenia maszynowego do klasyfikowania, analizowania powiązań i redukcji wymiarowości danych zwiększy dokładność analizy i przewidywania zachowań parlamentarzystów oraz działalności klubów parlamentarnych.

Dzięki badaniom debat parlamentarnych w pięciu krajach, chcemy dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o tym, czy nowa partia polityczna przetrwa, czy też ulegnie rozpadowi bądź przejęciu przez inne ugrupowanie. Dowiemy się, w jaki sposób w wypowiedziach parlamentarnych wyraża się spójność i tożsamość partii, a także co charakteryzowało proces instytucjonalizacji systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

dr Agnieszka Kwiatkowska, kierownik projektu

Użyteczność wyników

Innowacyjność projektu polega na jednoczesnej analizie debat i głosowań parlamentarnych oraz metadanych politycznych na poziomie mikro i makro. Dane zostaną przeanalizowane w perspektywie porównawczej, z uwzględnieniem zmiennych makro, w celu wyodrębnienia efektów, które mają charakter uniwersalny. Ponieważ brak tego typu analiz, projekt jest innowacyjny pod względem teoretycznym i empirycznym, a jego wyniki wzbogacą polską i światową naukę w zakresie badań nad elitami parlamentarnymi i systemami partyjnymi. Wpływ rezultatów projektu na rozwój pola badawczego i dyscypliny naukowej będzie również wynikał z utworzenia unikatowej bazy danych.

Zespół badawczy

258 agnieszka kwiatkowska

dr 

Agnieszka Kwiatkowska

kierownik projektu
socjolog, politolog, zajmuje się badaniami wyborczymi i przemianami dyskursu publicznego
biogram »

viktoriia_muliavka

 

Viktoriia Muliavka

socjolog, zajmuje się badaniami uczestnictwa w protestach i wielopoziomowym modelowaniem badań porównawczych

Amanda_Dziubinsk

 

Amanda Dziubińska

politolog, zajmuje się konstytucjonalizmem porównawczym, filozofią polityki oraz badaniami nad Europą Środkową i Wschodnią

Hubert_Plisiecki

 

Hubert Plisiecki

psycholog, zajmuje się NLP, wykrywaniem QRP i badaniami ilościowymi

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji