hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 467999

Zaufanie, choć niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństw, we wszystkich rozwiniętych demokracjach od lat systematycznie spada. Ten kryzys zaufania przypisuje się rosnącym nierównościom społecznym, jednak nie wiemy dlaczego tak się dzieje. Celem tego projektu jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które tłumaczyłyby zależność między nierównościami społecznymi a zaufaniem.

 

projekt naukowy

Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania467 999 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2015–2019


Zaufanie, choć niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństw, od lat systematycznie spada we wszystkich rozwiniętych demokracjach. Kryzys zaufania przypisuje się rosnącym nierównościom społecznym, jednak nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Celem projektu jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów, które tłumaczyłyby zależność między nierównościami społecznymi a zaufaniem.

Opis projektu

Cele

Celem projektu jest zbadanie, co dzieje się z zaufaniem między ludźmi w warunkach nierówności społecznych. Osoby uprzywilejowane oraz pokrzywdzone przez nierówności  które ze względu na swoje doświadczenia dobrobytu bądź niedostatku w odmienny sposób konstruują swoje Ja oraz relacje z ludźmi – inaczej rozumieją, czym jest zaufanie. Dla osób o niższym statusie osoba godna zaufania to osoba, która ma względem nas dobre intencje. Z kolei dla osób o wyższym statusie osoba godna zaufania to taka, która ma dostateczne kompetencje, aby zrealizować swoje intencje. W konsekwencji osoby o niskim i wysokim statusie ufają innym ludziom, na poziom ich zaufania wpływają inne czynniki, a inne zachowania interpretowane są jako zdrada.

Metody badawcze

W projekcie zastosowanych zostanie wiele różnych metod badawczych: kwestionariusze, ustrukturyzowane wywiady, eksperymenty oraz sondaże. Pierwsza linia badań będzie miała na celu określenie, jak rozumiane jest pojęcie zaufania w zależności od statusu. Druga linia badań będzie dotyczyć mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg interakcji opartych na zaufaniu wśród osób o niskim oraz wysokim statusie. W trzeciej, ostatniej, linii badań będą analizowane relacje zaufania pomiędzy partnerami o różnym (niskim oraz wysokim) statusie.

Zastosowanie wyników

Zrozumienie psychologicznych mechanizmów zaufania w kontekście nierówności społecznych może być ważnym krokiem w kierunku zahamowania globalnego kryzysu zaufania i pozwoli pogłębić rozumienie konsekwencji rosnących nierówności społecznych – zagadnienia, które przez wielu uznawane jest za najpoważniejszy problem społeczno-ekonomiczno-polityczny współczesnego świata.

Zespół badawczy

someone

dr

Katarzyna Samson

kierownik projektu
psycholożka społeczna, jej zainteresowania naukowe dotyczą pogranicza psychologii społecznej i ekonomicznej, w szczególności problematyki zaufania, władzy i statusu

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji