hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
naukowo-badawczy

Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

kwota dofinansowania: 721 500 PLN
organizacja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
kierownik projektu: Burszta Wojciech
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2017 2016 2015 2014 2013
status: zakończony
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji