hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
naukowo-badawczy

Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej

kwota dofinansowania: 95 062 PLN
organizacja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
kierownik projektu: Ilczuk Dorota
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2022 2021 2020 2019
status: realizowany
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji