hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
naukowo-badawczy

Opracowanie aplikacji programu NCBR. Tytuł projektu: GOSPOSTRATEG. Monitorowanie, analiza i wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki kreatywnej Krakowa

kwota dofinansowania: 5 000 PLN
organizacja finansująca: Uniwersytet SWPS
dyscyplina: nauki o kulturze i religii
kierownik projektu: Ilczuk Dorota
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2018
status: zakończony
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji