hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
naukowo-badawczy

Literatura to ludzie. Kultura to komunikacja

kwota dofinansowania: 90 000 PLN
organizacja finansująca: Bank Zachodni WBK
dyscyplina: nauki o kulturze i religii literaturoznawstwo
kierownik projektu: Cichocka Marta
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015
status: zakończony
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji