hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
międzynarodowy
naukowo-badawczy

Language Learning and Social Media: 6 Key dialog

kwota dofinansowania: 148 047 PLN
organizacja finansująca: Unia Europejska
organizacja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: językoznawstwo
kierownik projektu: Maciaszczyk Sylvia
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2009 2010 2011 2012
status: zakończony
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji