hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
naukowo-badawczy

Przemiany społeczno-kulturowe w Chinach w okresie reform Deng Xiopinga (1978-2008)

kwota dofinansowania: 50 000 PLN
organizacja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: historia
kierownik projektu: Gawlikowski Krzysztof
jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Humanistycznych
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2009 2010 2011
status: zakończony
Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji