logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie stosowane w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji, o czym będą mogli się przekonać uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filmowe Psycho-tropy. Wydarzenie jest znakomitą okazją do wymiany wiedzy dotyczącej wykorzystania psychologii m.in. w uczeniu się, terapii czy psychoedukacji.

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „FILMOWE PSYCHO-TROPY”

 

 

 ZASTOSOWANIE FILMÓW W EDUKACJI I PROFILAKTYCE

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie stosowane w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji, o czym będą mogli się przekonać uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy”. Wydarzenie jest znakomitą okazją do wymiany wiedzy dotyczącej wykorzystania filmu m.in. w uczeniu się, terapii czy psychoedukacji.

konferencja

kwiecień
26-27 2017

Katowice

O konferencji

Celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” jest stworzenie jak najlepszych warunków do nawiązania współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych, psychologów, nauczycieli, edukatorów, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów zainteresowanych tematyką konferencji. Poza tym organizatorzy konferencji zapowiadają już jej kolejne odsłony.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu, planujemy:

 • certyfikowany warsztat dedykowany dla nauczycieli na temat metodyki pracy z filmem,
 • panel dyskusyjny na temat zastosowania filmu w terapii i psychoedukacji,
 • pokaz filmowy z komentarzem eksperta,
 • specjalną sesję dla studentów i doktorantów,
 • wydanie publikacji tekstów naukowych czynnych uczestników (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji. 

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Psychointerpretacje. Studenci działający w Kole to pasjonaci kina i psychologii, mocno zaangażowani w przygotowanie konferencji „Filmowe Psycho-Tropy”.

 

Kino jest odbiciem naszego życia, a może być także jego kreatorem. Impulsem do stworzenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” był dialog wielu środowisk. Uważamy, że film ma w sobie nieodkryte tajemnice i warto o nich dyskutować. Konferencja adresowana jest do filmoznawców, psychologów, nauczycieli, osób wykorzystujące film w codziennej pracy, studentów i wszystkich pasjonatów kina.

Patrycja Paczyńska-Jasińska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program konferencji

Dzień 1 - 26 kwietnia 2017 r.

8.15-9.00 – rejestracja uczestników (hol główny)

9.00-9.10– uroczyste otwarcie konferencji (aula Uniwersytetu SWPS)

9:10-10:30– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Od Fotoplastikonu do Youtube'a - czy jesteśmy we władzy ruchomego obrazu?
  dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Wszyscy kochamy kino
  Magdalena Miśka-Jackowska, RMF Classic
 • Film w perspektywie edukacyjnej
  dr hab. Witold Jakubowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

10.30-11.00– przerwa kawowa, sesja posterowa (hol główny)

11.00-12.45– sesje tematyczne

12.45-13.30– przerwa obiadowa

13.30-15.00 – sesje tematyczne

15.00-15.15– przerwa kawowa (hol główny)

15.15-17:00– panel dyskusyjny Czy film może leczyć? O terapeutycznym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym znaczeniu filmu (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Karolina Giedrys-Majkut, założycielka Fundacji Generator, która zajmuje się wyłączaniem filmu w psychoedukację, organizuje przeglądy filmów dobranych tematycznie wokół wybranego zagadnienia psychologicznego.
 • Anna Maria Łaszcz, psycholog, autorka pierwszej pracy magisterskiej w dziedzinie psychologii poświęconej terapeutycznej roli filmu
 • Armen Mekhakyan, psycholog, autor projektu Radiowa Kinoterapia w radio Tok FM i projektu Kinokozetka dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Grzegorz Olesiak, psycholog i kulturoznawca, od 2009 roku związany z Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach, od 2013 roku współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie prowadzi zajęcia m. in. z psychopatogii i zaburzeń osobowości
 • Bartosz Szymczyk, Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian, psycholog, psychoterapeuta, w swojej pracy chętnie sięga po film, stały ekspert cyklu Filmoterapia z Sensem, współpracuje z projektem Filmoterapia.pl oraz z działem "Patrząc" Kultury Liberalnej
 • Ewa Warmuz-Warmuzińska, pedagog, autorka dwóch książek poświęconych filmoterapii: „Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych” i „Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych"

17.00-18.30– certyfikowane warsztaty dedykowane nauczycielom i pedagogom. Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

 • Rola filmu w kształtowaniu relacji społecznych i wychowania „do wartości” dzieci i młodzieży (sala 202)
  dr Joanna Zabłocka-Skorek, „KinoSzkoła”. Fundacja Rozwoju kompetencji Medialnych i Społecznych 
 • Uczeń w lustrze. Wychowanie a identyfikacja pozytywna i negatywna z bohaterami kina polskiego (sala 204)
  dr Maciej Dowgiel, Filmoteka szkolna
 • Z perspektywy ofiary… – historia Anny Odell w filmie „Zjazd absolwentów". Sztuka jako forma autoterapii i próba zrozumienia po latach siebie i rówieśników (sala 207)
  Małgorzata Wiśniewska, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie/współpracownik NHEF
 • Filmowe Lekcje Wychowawcze – psychoedukacja z filmem na zajęciach szkolnych (sala 104)
  mgr Karolina Giedrys-Majkut, Fundacja Generator

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
Centrum Sztuki Filmowej Kino KOSMOS, Katowice, ul. Sokolska 66

19.30-20.00 – uroczysty toast
20.00-22.30 – pokaz filmu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” z prelekcją eksperta – dr hab. Hanna Przybyła-Basista, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Hanna Przybyła-Basista – kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel akademicki; prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii życia małżeńskiego i rodzinnego oraz skuteczności procesu mediacji rodzinnych; psycholog praktyk, psychoterapeuta, mediator rodzinny, trener treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni członek i koordynator Training Standard Committee of European Forum for Training and Research in Family Mediation.

Dzień 2 - 27 kwietnia 2017 r.

7.30-8.15 – rejestracja uczestników (hol główny)

8.15-9.45 – sesja studencka

9.45-10.00– przerwa kawowa (hol główny)

10.00 – 11.30– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Psychologia filmu jako subdyscyplina psychologii mediów. Geneza, zastosowania i kierunki rozwoju
  prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • „Prawda czasu – prawda ekranu” czy Baudrillardowskie simulacra
  prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chore obrazy, czyli i Ty zostaniesz psychofanem
  prof. dr hab. Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS

11.30-12.15– przerwa kawowa (hol główny)

 • Zebranie założycielskie Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej (sala 202)

12.15-14.00 – sesje tematyczne

14.00-14.45– przerwa obiadowa

14.45-15.45– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • Pitbull czy Ojciec Mateusz? Serial kryminalny jako profilaktyka przestępczości
  dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Rekonstrukcja obrazów kobiecości w animowanych filmach Walta Disneya
  dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Na tropach psychologii w filmie
  dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol, Uniwersytet Śląski w Katowicach

15.45-16.00podsumowanie konferencji (aula Uniwersytetu SWPS)

16.0017.30 – certyfikowane warsztaty dedykowane nauczycielom i pedagogom. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

 • Lekcje szekspirowskie z wykorzystaniem adaptacji filmowych (na przykładzie „Hamleta”) (sala 202)
  mgr Anna Ratkiewicz-Syrek, Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski
 • Cały rok w szortach: wykorzystanie filmów krótkometrażowych w pracy z dziećmi i młodzieżą (sala 204)
  mgr Aneta Ozorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży
 • Migotliwe medium – film jako narzędzie edukacji antydyskryminacyjnej (sala 207)
  mgr Ewelina Waląg, Filmoteka Szkolna / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Od porozumienia do kreatywności grupowej – metoda konsensusu w pracy z filmem dokumentalnym (sala 111)
  dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Sesje tematyczne

Sesja 1. Film animowany i baśń

 • Film animowany jako narzędzie edukacyjne w kształtowaniu kompetencji medialnych i pożądanych społecznie postaw u dzieci i młodzieży
  dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Strategie zwiększające skuteczność animacji profilaktycznych poprzez wywołaniu u widza określonych emocji
  mgr Joanna Stępniewska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • (Super)złoczyńcy. Archetyp Cienia w animacjach
  mgr Kamila Rogowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dziecięcy odbiór baśni filmowej
  lic. Agata Chmielarz, Uniwersytet Wrocławski
 • Ludowe mądrości na srebrnym ekranie – czyli jak stworzyć współczesną baśń
  Jagna Wawrzyniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Modyfikacja terapeutycznej wymowy klasycznych motywów we współczesnych filmowych adaptacjach baśni
  mgr Katarzyna Szuchiewicz, Uniwersytet Gdański

Sesja 2. Znaczenie terapeutyczne filmu

 • Między filmoterapią a fototerapią, aspekty narracyjne i projekcyjne. Limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego
  dr Mariusz Makowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filmoterapia - co wpływa na zmianę i rozwój? Czynniki terapeutyczne filmu
  mgr Sylwia Wojtysiak, Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej
 • Filmoterapia jako metoda
  lic. Paulina Pociask, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  lic. Aneta Tomas, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  lic. Agnieszka Śliwińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filmoterapia jako jedna z form terapii zajęciowej w procesie aktywizacji osób starszych
  Monika Ignacak, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Jak dobrać film na zajęcia z filmoterapii na oddziale psychiatrycznym?
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Filmowy obraz depresji i jego rola terapeutyczna w „Melancholii” Larsa von Triera
  mgr Hanna Kowalska, Uniwersytet Wrocławski

Sesja 3. Film w edukacji (poza)szkolnej

 • Film: sztuka stosowana
  dr Witold Adamczyk, Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Biografia, film, edukacja – trzy wymiary uczenia się. Edukacyjne aspekty kina biograficznego w procesie uczenia się człowieka dorosłego
  dr Joanna Golonka-Legut, Uniwersytet Wrocławski
 • Filmowi czworonożni bohaterowie jako aspekt psychoedukacyjny w oddziaływaniu na dziecko
  mgr Patrycja Kowalik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filmoteka Szkolna. Akcja! - edukacja filmowa w szkole
  mgr Aleksandra Czetwertyńska, Filmoteka Szkolna. Akcja!
 • Film jako narzędzie edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w edukacji polonistycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
  mgr Dariusz Martynowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Ciemne żywopłoty hrabstwa Antrim. O możliwościach wykorzystania doświadczeń Irlandii Północnej w polskiej edukacji filmowej
  dr Krzysztof Kopczyński, Uniwersytet Warszawski

Sesja 4. Filmowe tropy kryminalne

 • Filmowy obraz generalizacji z obszaru nauk sądowych – na przykładzie serialu Criminal Minds
  dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  mgr Paweł Szybko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Fikcja a rzeczywistość oraz wpływ na odbiorcę filmów z gatunku forensic science crime drama
  mgr Olivia Rybak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczucia i emocje odbiorców filmowych adaptacji kryminałów Zygmunta Miłoszewskiego w świetle recenzji „Uwikłania" Jacka Bromskiego i „Ziarna prawdy" Borysa Lankosza
  dr Leszek Będkowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Trauma w kostiumie. O „Scenie zbrodni” Oppenheimera i „Brakującym zdjęciu” Panha
  dr Aleksandra Drzał-Sierocka, Uniwersytet SWPS
 • Wybrane aspekty przystosowania się człowieka do izolacji penitencjarnej i jej psychologiczne następstwa na przykładzie filmu „Symetria” (reż. Konrad Niewolski)
  mgr Wiola Friedrich, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Przepracowywanie traumy: amerykańskie teksty kultury po 11 września
  mgr Kaja Łuczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Sesja 5. Film w osobistych doświadczeniach

 • Film jako odbicie doświadczeń społecznych i osobistych według studentów medioznawstwa
  dr Andrzej Postawa, Politechnika Wrocławska
 • Konsensualna niemonogamia w filmie
  mgr Agnieszka Ewa Łyś, Uniwersytet Warszawski
 • Fikcyjność a realność, film a moralność. Próba spojrzenia teoretycznego na sposób oddziaływania filmu na odbiorcę
  mgr Piotr Kurowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Film jako droga do istoty człowieczeństwa
  mgr Marta Kowalska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Rola filmu w kształtowaniu relacji społecznych i wychowania „do wartości”
  dr Joanna Zabłocka-Skorek, „KinoSzkoła”. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
 • Freudowscy Avengers. Dzieciństwo w kinie super-hero jako podstawa kreacji osobowości i motywacji bohaterów
  Jacek Skorupski-Cymbaluk, Uniwersytet Wrocławski

Sesja 6. Film w zdrowiu i chorobie

 • Wykorzystanie filmu na zajęciach stymulujących wybrane funkcje poznawcze pacjentów psychiatrycznych
  dr Anna Guzy, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Rak w roli głównej – edukacja psychoonkologiczna
  mgr Marta Banout, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • Wykorzystanie filmu w pracy z zawodnikiem sportowym
  mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wizerunki osób z niepełnosprawnością ruchową w kinie popularnym - wyniki badań własnych
  mgr Alicja Mironiuk-Netreba, Uniwersytet Wrocławski
 • Zatańczyć Kongę w rytmie schizofrenii – film „Głosy" w reż. Marjane Satrapi
  Anna Pindych i Eryka Probierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja 7. Filmowe obrazy dzieci, młodzieży i rodziny

 • Psychospołeczna analiza relacji młodzież – dorośli na podstawie serialu rodzinka.pl
  dr Paulina Peret-Drążewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Słowa mają moc – używaj rozważnie. Obraz przemocy psychicznej w rodzinie we współczesnym kinie
  Anna Pyszkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Maszyny, które wychowują – czyli o pedagogicznej wartości filmów podejmujących tematykę transhumanizmu: analiza treści wybranych filmów
  dr Markus Lipowicz, Akademia Ignatianum w Krakow
 • Lekcje szekspirowskie z wykorzystaniem adaptacji filmowych wybranych sztuk Szekspira
  mgr Anna Ratkiewicz-Syrek, Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski
 • Dzieci Festiwalu Filmowego „Ale Kino” w Poznaniu 2016 okiem jurora tego festiwalu
  mgr Bolesław Drochomirecki, 34. Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza „Ale Kino” w Poznaniu
 • Wykorzystanie filmu dokumentalnego w pracy z młodzieżą (studium przypadku)
  mgr Małgorzata Stasiak, Uniwersytet Jagielloński

Sesja 8. Film i zmiana

 • O wpływie filmu. Historia a współczesny model socjologii filmu
  dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Film jako zwierciadło zjawisk społecznych. Uwagi metodologiczne
  mgr Artur Petz, Uniwersytet Łódzki
  mgr Emil Sowiński, Uniwersytet Łódzki
 • „The startegic impact documentary sector”, czyli dokumentaliści w służbie zmiany społecznej
  mgr Agnieszka Franusiak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 • „Listy do M.” jako źródło wiedzy o świecie? O kinie popularnym w dydaktyce
  dr Karol Jachymek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Nie mamy tu do czynienia ze słowami - taniec w filmie
  Anita Janina Makuszewska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Sześć dekad z kinem, czyli co wyrosło z widowni DKF-u „Kaczątko”
  Edyta Kaszyca, Pałac Młodzieży w Katowicach

Sesja 9. Związki filmu z innymi dziedzinami

 • Badanie preferencji estetycznych na przykładzie bodźców audiowizualnych: Soundscapes, u osób doświadczających i niedoświadczających koszmarów
  mgr Pola Borkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  mgr Leon Ciechanowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Marta Jagielska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Sign System of audiovisual language
  mgr Pola Borkiewicz, Uniwersytetu SWPS
  dr Jakub Wróblewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  dr Kuba Mikurda, Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Mikrofenomenologiczne badanie immersji i ucieleśnienia. Budowa scenariusza Dream Screen dla projektu Systemy Narracyjne
  mgr Paweł Gwiaździński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Specyfika produkcji filmów animowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce w kontekście współpracy twórców z ekspertami nauki o percepcji, rozwoju i wychowaniu dziecka
  dr Piotr Furmankiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
 • Trzeci wymiar kina - funkcje i znaczenie muzyki w dziele filmowym
  mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Leitmotif w ścieżce dźwiękowej filmów trylogii „Władca Pierścieni" - asocjacje i reakcje emocjonalne na wybrane motywy muzyczne - wyniki wstępne
  mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz, mgr Mateusz Paliga, Nikolas Wojtas, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja studencka 1

 • O sekretach pani Robinson („Absolwent” Mike'a Nicholsa)
  lic. Sandra Miedzińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Problematyka choroby Alzheimera na przykładzie filmu „Still Alice"
  Marta Małocha, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Katarzyna Poralla, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Obraz autyka-geniusza w filmie „Rain Man" i jego wpływ na społeczne postrzeganie autyzmu
  Dawid Milewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Podróż w głąb siebie – analiza psychologiczna filmu „Sekrety morza”
  Magdalena Berek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Interpretacja filmu „Fantastyczny Pan Lis”
  Karolina Heizig, Agnieszka Ortman, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • „Shissou /Pozwól mi uciec" – analiza dzieła filmowego
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Sesja studencka 2

 • Rola filmów w życiu młodego człowieka
  Ewelina Rąpała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szamanka. Filmowy traktat o cielesności
  Marta Kasprzak, Uniwersytet Łódzki
 • „Black Mirror” - czyli jak film i psychologia widzą futurystyczny świat
  Maria Mondry, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Manipulacja psychologiczna w sektach na przykładzie filmu „Colonia”
  Aleksandra Pałka, Klaudia Smolorz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Świat kiboli - rzeczywistość fanatycznych kibiców widziana z perspektywy insidera
  Sonia Krystoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sesja posterowa

 • Kto lubi się bać, czyli horrory, stres i lęk
  mgr Justyna Kapłańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • „Body/Ciało" - kino o cielesności człowieka”
  Maria Mondry, Paulina Masłowiec, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Głębia psychologiczna w animacjach japońskich. Na przykładzie „Mahou Shoujo Madoka Magica" i „Neon Genesis Evangelion"
  mgr Anna Krysztofowicz, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Serial jako forma komunikacji reklamowej
  Aleksandra Labocha, Anna Szulierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komitety

Komitet Honorowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
 • dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

Komitet Naukowy

 • dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr hab. Marek Leśniak, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Mariola Paruzel-Czachura, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Komitet Organizacyjny

 • Patrycja Paczyńska-Jasińska, Przewodnicząca z ramienia SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Michał Brol, Przewodniczący z ramienia Uniwersytetu Śląskiego
 • Agnieszka Gilner, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Karolina Heizig, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Patryk Heizig, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Artur Jagodziński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Anna Krysztofowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Sonia Krystoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Jagna Wawrzyniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia biernego uczestnictwa były przyjmowane do 15 kwietnia 2017 r. 
  Termin wpłat dla uczestnictwa biernego  19 kwietnia 2017 r.

 

Opłaty

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji, niezależnie od ilości zgłoszonych wystąpień lub ich współautorstwa.

Osoba zgłoszona jako współautor wystąpienia, po jego zakwalifikowaniu, jeśli planuje brać udział w konferencji, wówczas proszona jest o dokonanie wpłaty zgodnie z wyszczególnieniem podanym na stronie. Współautor, który nie planuje brać udziału w wydarzeniu nie musi dokonywać opłaty.

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularz zgłoszeniowym.Uczestnictwo bierne

studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – udział bezpłatny
pozostali studenci i doktoranci – 50 zł
pracownicy naukowi, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 70 zł

Uczestnictwo czynne

studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 50 zł
pozostali studenci – 120 zł
doktoranci wszystkich uczelni – 180 zł
pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 230 zł
pracownicy naukowi innych uczelni, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 270 zł

Sposób dokonywania wpłat

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Filmowe Psycho-Tropy oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Adres

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Numery kont bankowych:

dla wpłat w PLN
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

dla wpłat w EUR
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
IBAN: PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
SWIFT: BIC: RCBWPLPW

dla wpłat w USD
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108

Termin i lokalizacja

26–27 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: filmowe.psycho-tropy@swps.edu.pl

Organizatorzy

logotypy psychotropy33

Drukuj

Konferencje

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2018

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy...

Czytaj więcej

Konferencje 23-11-2018

Transformator innowacyjności

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 13-12-2018

Mediacja prawem obywatelskim

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 02-02-2019

Psychoterapia dzieci i adolescentów

Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 09-11-2018

Zawartości 3.0. Emotions in motion

Czy tylko pozytywne emocje sprzedają? Czy w erze nadmiaru informacji jest jeszcze sposób, by zaangażować odbiorców? Podczas konferencji „Zawartości 3.0. Emotions in motion” przedstawiciele świata kultury, biznesu, nauki i...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2018

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności?

Kim jest współczesny konsument? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą? Wreszcie, czy zachłanność może...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 25-10-2018

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności...

Czytaj więcej

Konferencje 23-10-2018

Nienieodpowiedzialni

Powszechne wyobrażenie na temat biznesu i przedsiębiorców nie sprzyja ich ogólnemu wizerunkowi. Panowie i panie z teczkami, w sztywnych ubraniach, pracujący 25 godzin na dobę niewiele mają wspólnego z przeciętnym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-10-2018

Jawność w prawie administracyjnym

Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2018

Ewcome – matematyka bez barier 2018

"Przełamujemy bariery" to hasło piątej międzynarodowej konferencji East-West Conference on Mathematics Education. Wydarzenie, które odbędzie się 22-23 września 2018r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest kierowane głównie do nauczycieli, środowiska...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2018

Kongres European Initiative for Exercise is Medicine

Sport to zdrowie, jednak w ostatnim czasie odnotowuje się znaczny spadek aktywności fizycznej. W ramach 7. Kongresu Exercise is Medicine odbędzie się 27 wykładów z udziałem 35 prelegentów, którzy będą...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2018

Naucz mnie, kiedy mówić „NIE”

Dawniej się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo większy nacisk kładzie się na prawa dzieci i ich przestrzeganie. Zdarzają się jednak...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2018

Razem wokół tych, którzy nas potrzebują

Fundacja SPINA i Uniwersytetu SWPS w Katowicach serdecznie zapraszają na VII Konferencję i Warsztaty Fundacji SPINA dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową – „Razem Wokół Tych, Którzy Nas Potrzebują”. Wydarzenie odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 14-09-2018

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2018

Jak psychodietetyka wspiera radzenie sobie z bólem

Z najnowszych badań wynika, że odpowiednia dieta ma ogromne przełożenie na nasze zdrowie i kondycję psychiczną. Jedzenie może wspomóc w chorobie, co więcej – w wielu sytuacjach wdrożenie zmian żywieniowych jest...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2018

Konferencja HR Disrupt

Employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, to strategia danej firmy, której celem jest budowanie działalności postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Aby zatrzymać wartościowych pracowników i przyciągnąć nowych specjalistów, firmy podejmują wiele...

Czytaj więcej

Konferencje 20-06-2018

Twoja Kariera 2.0

Mogłoby się wydawać, że w obliczu rynku pracownika, o którym tak często teraz słyszymy, absolwenci szkół wyższych mają do dyspozycji ogromną liczbę ofert pracy i możliwości biznesowych. Zdobycie najatrakcyjniejszej oferty...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły

Sytuacja edukacji językowej w Polsce, kwestie wielojęzyczności w polskim systemie edukacyjnym, zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje dla praktyki nauczania czy kreatywności nauczycieli języków to tylko niektóre z tematów...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Toksyczność w relacjach

W toksycznym związku na porządku dziennym są kłótnie, kłamstwa, potrzeba nadmiernej kontroli, manipulowanie uczuciami drugiej osoby. To negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocje obydwu stron. Dlaczego wchodzimy w toksyczne...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2018

HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy

Świat rozwija się dynamicznie i postęp, który się dokonuje na naszych oczach, dociera do wielu obszarów ludzkiej działalności. Ewolucje i rewolucje nie omijają również rynku pracy. Jedne firmy przyjmują zmiany...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2018

III Konferencja Magis in Medicinae

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 02-09-2017

Psychodietetyka dzieci i młodzieży

Już po raz trzeci osoby zainteresowane tematyką zdrowego stylu życia i odżywiania, profilatyką zaburzeń odżywiania i psychosomatyką bedą mogły wziąć udział w bezpłatnej konferencji organizowanej przez specjalistów z kierunku podyplomowego...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 17-09-2016

Psychodietetyka jako narzędzie wsparcia w chorobie

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej