Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Prawa

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Katedra prowadzi studia prawnicze o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i do kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.

Katedra Prawa we Wrocławiu Uniwersytet SWPS

Dydaktyka

Tutoring

Studenci studiów prawniczych od I roku objęci są programem tutorskim, wzorowanym na rozwiązaniach przyjętych na najlepszych anglosaskich uczelniach. Każdemu studentowi przydzielany jest spośród pracowników naukowych Wydziału tutor, który podejmuje indywidualną pracę ze swoim podopiecznym.

Zasadniczym celem tutoringu jest rozwój osobisty i intelektualny studenta. Tutor pomaga studentowi odkryć jego talenty, odnaleźć cele i motywację, a przede wszystkim dba o jego kondycję intelektualną. Tutoring opiera się na relacji między mistrzem a uczniem, która kształtowana jest w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Regularne indywidualne spotkania z tutorem zachęcają do poszukiwań naukowych, rozwijają zainteresowania, budują pewność siebie oraz pomagają ćwiczyć sztukę argumentacji, niezbędną w pracy przyszłego prawnika.

Opinie studentów

„Największym atutem kierunku prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu jest możliwość interakcji i wymiany poglądów z prowadzącymi zajęcia. Wykłady nie są monologiem prowadzącego, uczestnictwo w nich nie ogranicza się tylko do możliwości zadawania pytań, ale również możliwości toczenia dyskusji nad ciekawszymi zagadnieniami. Sposób prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów jest nastawiony, o ile jest to możliwe, jak najbardziej pod studenta. Jeżeli chodzi o to co dla mnie jest najlepszą cecha uczelni, to przeogromna pomoc wszystkich prowadzących i władz Uczelni w możliwości samorozwoju. Umożliwienie najpierw spróbowania wielu nowych rzeczy, a w przypadku obrania już swojego kierunku wielkie wsparcie w realizacji celu. Uczelnia jest otwarta na wszelkiego rodzaju aktywności studenta, zarówno praktyczną, związaną z wykonywanym w przyszłości zawodem, jak i naukową, w tym pisanie artykułów, prowadzenie badań, czy szeroko pojęte poszerzanie horyzontów. O ile student wyraża jakakolwiek chęć do działania zawsze może liczyć na wsparcie i pomoc, co chyba w dzisiejszych czasach jest niezmiernie pożądane i pozwala na samorealizację".

„Uniwersytet SWPS jest idealnym miejscem na rozwijanie swoich zainteresowań. Wykładowcy traktują każdego studenta bardzo indywidualnie, każdy z chęcią i uśmiechem zawsze nam pomoże. Dzięki zorganizowanym praktykom, na samym początku studiów, miałam możliwość zapoznania się z zawodem prawnika i utwierdzenia się w decyzji że jestem w dobrym miejscu".

 • Lewandowicz-Machnikowska, Monika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Monika Lewandowicz-Machnikowska
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Monika Lewandowicz-Machnikowskaprawnik, zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz polityką społeczną
 • Malicka-Ochtera, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Malicka-Ochtera
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Anna Malicka-Ochteraadwokat, specjalizuje się w prawie karnym w aspekcie procesowym i materialnym
 • Radajewski, Mateusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Mateusz Radajewski
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa\u00a0","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  prawo-konstytucyjne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Mateusz Radajewskiprawnik
 • Skorupka, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Skorupka
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  prawo-cywilne
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Agnieszka Skorupkaadwokat
 • Skowrońska, Inga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Inga Skowrońska
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  prawnik, adwokat
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Inga Skowrońskaadwokat, zajmuje się prawem karnym i gospodarczym
 • Zoń, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Prawnik, radca prawny
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Maria Zoń
  Miasto
  wroclaw
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Katarzyna Maria ZońPrawnik, radca prawny

Współpracownicy:

 • mgr Izabela Antkowiak – adwokat
 • mgr Maciej Bieszczad – radca prawny
 • mgr Marcin Bodziony – doradca podatkowy
 • mgr Oktawia Budnik
 • mgr Krzysztof Budnik – adwokat
 • mgr Magdalena Cetera – mediator
 • dr Piotr Dobrowolski – adwokat
 • mgr Tomasz Doliński – trener w zakresie Systemu Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer
 • mgr Malwina Dubas – radca prawny
 • mgr Monika Janus – komornik
 • mgr Michał Łasica – radca prawny
 • dr Andrzej Malicki – adwokat
 • mgr Emilia Mądrecka – adwokat
 • mgr Anna Mitoraj – adwokat
 • mgr Krzysztof Mitoraj – radca prawny
 • dr Katarzyna Parchimowicz
 • dr Alicja Piskorz-Szpytka – radca prawny
 • mgr Filip Rakoczy-Nazimek – radca prawny
 • mgr Mirosława Rozbicka-Ostrowska – sędzia NSA
 • dr Tomasz Sierpowski – prezes firmy szkoleniowej CEdu sp. z.o.o.
 • mgr Michał Skorupka – adwokat
 • mgr Aleksandra Zomerska – adwokat
 • dr Wojciech Zomerski – radca prawny