logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Maria Baran
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
czarny

dr

Maria Baran

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości