logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Katarzyna Bojarska
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Kulturoznawstwa
Instytut Nauk Humanistycznych ,
czarny

dr

Katarzyna Bojarska

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa