logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Olga Kamińska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
czarny

dr

Olga Kamińska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej