logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Aleksandra Kołodziej
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
czarny

dr

Aleksandra Kołodziej

Wydział Psychologii w Warszawie
asystent w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej