logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Agnieszka Gadomska
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Witold Gotowski

 

Profil zawodowy

Dr