logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
prof. dr hab.
Hanna Komorowsk-Janowsk
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Witold Gotowski

 

Profil zawodowy

Prof. dr hab.