logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Magdalena Domeradzka
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Zakład Skandynawistyki
BIO Witold Gotowski

 

Profil zawodowy

Dr