Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Krzysztof Jaskułowski
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Krzysztof Jaskułowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Krzysztof Jaskułowski

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog i historyk.

Naukowo zajmuje się dziejami teorią narodu i nacjonalizmu, pamięcią zbiorową, a także mitycznymi i symbolicznymi aspektami polityki oraz współczesnymi migracjami.

Wielokrotny stypendysta, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Institute for Advanced Studies in the Humanities przy Uniwersytecie Edynburskim, a także John W. Kluge Center w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Kierował projektem badawczym finansowanym ze środków NCN pt.: „Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Napisał m.in. książki: „Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych” (2010), „Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu” (2012). Publikował m.in. w „Ethnic and Racial Studies”, „Identities”, „Critical Studies in Education”, „International Migration” oraz „Memory Studies”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu socjologii oraz studiów kulturowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia i antropologia narodu
  • Symboliczne i mityczne aspekty polityki
  • Nacjonalizmy europejskie
  • Integracja europejska
  • Mniejszości narodowe i etniczne w Unii Europejskiej
  • Tożsamość narodowa a kultura popularna i życie codzienne
  • Antropologia kulturowa

Informacje prasowe