logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Andrzej Wodecki

 

Profil zawodowy

Autor wielu publikacji i raportów z obszaru kapitału intelektualnego i innowacyjności