logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Ewa Wach

 

Profil zawodowy

Psycholog, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych, posiada rekomendacje psychologa biegłego sądowego PTP w zakresie problematyki dotyczącej: procesu cywilnego, nieletnich i rodziny oraz dorosłych sprawców przestępstw