logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Michał Możdżeń

 

Profil zawodowy

Ekonomista, politolog, administratywista, doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce ekonomii politycznej i nowego instytucjonalizmu