logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
prof. dr hab.
Hanna Komorowsk-Janowsk
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Witold Gotowski

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska

 

Profil zawodowy

Autorytet w dziedzinie nauczania języków obcych i glottodydaktyki, współautorka European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL)