logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr hab. Igor Borkowski, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Profil zawodowy

Medioznawca, językoznawca