logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Handlowca – praktyczne ścieżki sprzedaży

  • Rekrutacja trwa.
    STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

O studiach

"W co grają ludzie?” „Handlowanie to gra.” „Gra o tron.” „Chcę z tobą zagrać w otwarte karty.” Któż nie słyszał tych tytułów, czy stwierdzeń? Pytanie, które można postawić brzmi – na ile przystają one do rzeczywistości sprzedaży, do uprawiania zawodu handlowca? Każdego roku liczne rzesze młodych, starszych i dużo starszych osób stawiają swoje pierwsze kroki w świecie sprzedaży. Niczym dawnych poszukiwaczy złota nęci on chęcią dobrych i szybkich zysków, innych zaś odstręcza ze względu na trudy, rezerwę, stereotypy.
„U tego człowieka kupię wszystko.” „Jemu ufam.” „U niej w ciemno zamówię kolejny produkt.” „Jeśli mam wątpliwości, zapytam ją o zdanie.” „On dopilnuje moich spraw.” Ci, którzy słyszą takie opinie, nie zamieniliby sprzedaży na żadną inną profesję, a jeśli, to bardzo poważnie by się nad tym zastanowili. Czy rzeczywiście handlowanie to gra? – na to pytanie będzie można znaleźć odpowiedź na tych studiach. 
Zapraszam na wyjątkową ścieżkę budowania i doskonalenia kompetencji handlowych, pełną sprawdzonej wiedzy, fascynujących zmagań i niespodziewanych odkryć. Ścieżkę pełną ludzi, praktyków sprzedaży i tych, którzy jej od lat skutecznie uczą. Ludzi, których spotkałeś, spotykasz i których spotkasz w przyszłości, bo sprzedaż, czym by nie była, rozgrywa się pomiędzy ludźmi właśnie. Zapraszam do jakże ciekawego świata skutecznego działania, efektywnych metod i rozbudowanej wiedzy o sprzedaży, która pociąga, wciąga i daje radość. Ta Akademia Handlowca, która jest efektem skumulowania wiedzy i doświadczeń wielu pokoleń sprzedawców, stoi przed Tobą otworem."

BorowiakDariusz Borowiak
Kierownik merytoryczny kierunku, tel. 504 271 339

PARTNER STUDIÓW

LAB logo wersje 1

Adresaci

Studia te są propozycją kompleksowej edukacji w uprawianiu profesji handlowej dla handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym, pragnącym dokonać jakościowego skoku w swoich działaniach. Są one także ofertą dla początkujących handlowców mających ambicje osiągnięcia szybkiego progresu na ścieżkach sprzedaży. Ponadto służą aktualnym i przyszłym trenerom sprzedaży w uporządkowaniu wiedzy i umiejętności czyniących ich bardziej wiarygodnymi dla uczestników treningów i warsztatów oraz managerom sprzedaży stawiającym na wzmocnienie swojego autorytetu poprzez ugruntowanie wiedzy sprzedażowej oraz chcącym wzmocnić swoje oddziaływania w zespole poprzez element edukacyjny.

Cel

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kompleksowego wykształcenia w obszarze sprzedaży, pełnej wiedzy i umiejętności, które będzie można z sukcesem wykorzystać w codziennych działaniach sprzedażowych oraz które umożliwią awans jakościowy w profesji handlowej. Rozwijają one kompetencje sprzedażowe u praktyków, dają gruntowne przygotowanie osobom, które rozpoczynają dopiero swoją karierę handlową oraz tym, którzy nimi chcą efektywnie zarządzać i efektywnie prowadzić w rozwoju.

Studia nie tylko uczą skuteczności sprzedażowej i dostarczają narzędzi do efektywnego jej uprawiania, ale też zaszczepiają postawę fascynacji spotkaniem z człowiekiem pozostającym w relacji biznesowej i są skoncentrowane na budowaniu autentycznych, długofalowych relacji.

Dlaczego warto

•  Dzięki Akademii Handlowca uzyskasz gruntowną edukację pozwalającą Ci z satysfakcją prowadzić działania sprzedażowe.
•  Poznasz i udoskonalisz praktyczne umiejętności umożliwiające bardziej skuteczną realizację wyników sprzedażowych.
•  Spotkasz wieloletnich praktyków sprzedaży z różnych jej obszarów, którzy będą mogli zarazić Cię fascynacją z uprawiania zawodu handlowca.
•  Zdobędziesz i uporządkujesz wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać w sprzedaży, w zarządzaniu nią oraz w uczeniu innych aktywności sprzedażowych .
•  Zobaczysz, być może po raz kolejny, jak fascynującą ścieżką jest profesja handlowa i budowanie relacji z ludźmi.
•  Weźmiesz udział w wyjątkowych praktycznych studiach sprzedażowych, jedynych w swoim rodzaju, w których już sam udział będzie stanowił przygodę zanurzoną w obszarze handlowania.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Możliwe są merytoryczne konsultacje telefoniczne (lub bezpośrednie) z prowadzącymi zajęcia. Udział w pełnym końcowym egzaminie kompetencji sprzedażowych jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną lub kilka z następujących metod: obecność na zajęciach, test wiedzy, zadania praktyczne realizowane podczas zajęć, zadania wdrożeniowe realizowane w miejscu pracy lub testowane w rzeczywistości społecznej, a także napisanie pracy końcowej oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz krótka ankieta i/lub wstępna rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM:

Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć, realizowanych podczas 11. dwudniowych weekendowych zjazdów. Integruje on wszelakie podejścia i koncepcje sprzedaży, pozwala dogłębnie zrozumieć mechanizmy występujące w procesie sprzedaży i rożne aspekty jej uprawiania oraz praktycznie wyćwiczyć umiejętności, które są podstawą skuteczności handlowej. Szerokie spojrzenie, praktycznie wykorzystana teoria, uznane koncepcje sprzedażowe poparte wiarygodnymi badaniami oraz wysoce pragmatyczne zajęcia stanowią o unikalności programu studiów, które są prowadzone przez wieloletnich praktyków sprzedaży oraz skutecznych i mocno osadzonych biznesowo trenerów.

Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

•  Wprowadzenie do sprzedaży – przegląd podstaw teoretycznych oraz specyfika branż i rodzajów sprzedaży.
•  Wprowadzenie do sprzedaży – sprzedażowa gra strategiczna.
•  Uznane koncepcje sprzedaży i ich praktyczne implikacje, m.in. SPIN Selling, Solution Selling, Storytelling, koncepcja Briana Tracy i Davida Sandlera, KAM Management.
•  Psychologiczne narzędzia w służbie sprzedaży.
•  Asertywność i budowanie równorzędnych relacji z klientami.
•  Nowe trendy – psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna.
•  Trening umiejętności cyklu sprzedaży.
•  Warsztaty kompetencji praktycznych – sprzedażowa rozmowa telefoniczna, autoprezentacja i prezentacje, negocjacje handlowe, merchandising, trening aktorski i emisji głosu (każdy z tematów w ramach odrębnych zajęć!).
•  Strój biznesowy i savoir vivre w sprzedaży.
•  Trening talentów osobistych handlowca, automotywacja i praca z trudnościami.
•  Zarządzanie procesem sprzedaży i aktywnością własną.
•  Zarządzanie zespołem sprzedażowym.
•  Statystyki aktywności lejka sprzedaży - współczynniki kamieni milowych.
•  Podstawy analizy finansowej.
•  Zarządzanie ceną i budowanie strategii cenowej.
•  Prawo handlowe i tworzenie umów - aspekty praktyczne.
•  Egzamin kompetencji sprzedażowych – handlowa rozgrywka dyplomowa.

Sprzedaż brzmi dumnie dla osób, które profesjonalnie wykonują ten zawód i znają arkana ścieżek handlowych. Chcemy, by absolwenci studiów poprzez udoskonalenie swoich kompetencji i zdobycie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności handlowych pielęgnowali to hasło w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 720 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.