logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, trenerów, konsultantów, doradców zawodowych.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Coaching i mentoring

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

O studiach

„Miłość pieniądze & biznes z pasją, - ekspert relacji
Jak motywować i inspirować ludzi do pracy w dobie redukcji zatrudnienia?
Jak stworzyć atmosferę, w której dobry pracownik jest dla innych przykładem?"

W taki sposób reklamują swoje usługi praktykujący coache i mentorzy. Entuzjazm i fascynacja pracą jest w tym zawodzie kwestią kluczową i powszechną. Stanowi znak rozpoznawczy dobrego coacha. Skąd się bierze? – przede wszystkim z satysfakcji jaką daje możliwość osiągnięcia celów oraz dobrych, często spektakularnych efektów w ciągu niezbyt długiego procesu coachingowego czy mentoringu. Spośród wielu zawodowych pomocy coaching jest najłatwiej mierzalny, konkretny i może być krótkoterminowy.

Boruda GrojnyBożena Boruta-Gojny
Kierownik studiów Coaching i mentoring

Adresaci

Studia są skierowane głównie do menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, osób zarządzających zespołami, liderów społecznych, doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, trenerów i konsultantów, osób podejmujących rolę coacha, ale także do osób, które chcą podnieść własne kwalifikacje.

CEL

Celem studium jest przygotowanie specjalistów do zawodowego wspierania ludzi i organizacji na drodze ich kariery zawodowej i w rozwoju osobistym. Podczas studiów przyszli coache zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne.

Dlaczego warto?

 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii i rozwoju osobistego, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Zajęcia prowadzone przez coachów – praktyków oraz doświadczonych psychologów – psychoterapeutów.
 • Wykładowcy reprezentujący różne organizacje coachingowe: International Coach Federation (ICF); International Coaching Community (ICC), Izba Coachingu, European Coaching Federation.
 • Bogaty program składający się z 200 godzin zajęć.
 • Superwizja pracy własnej.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywać się będzie w trakcie 4-dniowego zjazdu (czwartek - niedziela). Stuprocentowy udział w treningu interpersonalnym jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Stuprocentowa obecność na treningu interpersonalnym, zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz praca dyplomowa w formie prezentacji coachingu/mentoringu prowadzonego pod superwizją.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 36-godzinny trening integracyjny. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I
TRENING INTERGRACYJNY

 • Trening intergracyjny.

MODUŁ II
PODSTAWY COACHINGU I MENTOIRNGU

 • Wprowadzenie do problematyki coachingu i mentoringu.
 • Rola coachingu we wspomaganiu zdolności adaptacyjnych człowieka.
 • Historia coachingu, zastosowanie, rodzaje coachingu.
 • Coach- zawód, rola, misja. Organizacje zawodowe coachów, mentorów.
 • Podstawowe modele procesów coachingowych.

MODUŁ III
PRAKTYKA COACHINGU I MENTORINGU

 • Diagnoza potrzeb klienta. Kontraktowanie usług.
 • Rejestracja przebiegu sesji. Dokumentowanie zmian w coachingu.
 • Narzędzia coacha.
 • Tutoring.
 • Coaching grupowy, dynamika procesów grupowych.
 • Intermentoring. Prezentacja programu "Dynamizm i Doświadczenie".
 • Action Learnig.
 • Relacja i dialog w coachingu/mentoringu/tutoringu.
 • Mentoring, kontrakt, proces, modele mentoringu.
 • Coaching a psychoterapia, trening umiejętności pomagania w sytuacjach trudnych.
 • Praca z oporem coachowanego.
 • Coaching w zespole pracowniczym.
 • Coaching strategiczny.
 • Kodeks etyczny coacha i mentora.

MODUŁ IV
DYPLOMOWY

 • Superwizja.
 • Warsztat dyplomowy.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.