Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcb"

O studiach

Celem studiów jest podniesienie kompetencji menedżerskich w zakresie skutecznego zarządzania w biznesie. Kierunek przygotowuje do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie każdego dnia stają przed menedżerem w organizacji. Program zajęć dotyczy praktycznych aspektów roli menedżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, jednostki organizacyjnej, czy branży.

Słuchacze poznają zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji biznesowych, strategią działania w sytuacjach kryzysowych, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Zdobywają wiedzę z zakresu motywowania i angażowania pracowników, prowadzenia negocjacji czy rozwiązywania konfliktów. Otrzymują narzędzia do zarządzania potencjałem pracowników w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym.

Zajęcia pozwalają rozwinąć osobiste kompetencje przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Nasi absolwenci zdobywają świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających doskonalenia. Zwiększają efektywność zarządzania zespołem, projektem, działem lub firmą. Rozumieją złożoność zachowań ludzi w organizacjach, lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych wśród współpracowników. Potrafią przyciągnąć i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników. Szybko i efektywnie analizują oraz usprawniają procesy w organizacji.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby związane z szeroko rozumianą działalnością biznesową, które chcą prowadzić i rozwijać biznes wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z zakresu zarządzania.

To kierunek szczególnie dla:

 • menedżerów niższego i średniego szczebla
 • kierowników działów
 • liderów zespołów
 • osób, które niedawno awansowały na stanowisko menedżerskie
 • osób planujących rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania

Dlaczego warto?

 1. Poznasz nowoczesne trendy w zarządzaniu, narzędzia i aktualne zagadnienia, które decydują o kierunkach rozwoju w otoczeniu biznesowym pełnym cywilizacyjnych zagrożeń
 2. Dowiesz się jak budować własną markę jako menedżera/menedżerki. Przygotujesz się do skutecznego i opartego na świadomym, racjonalnym wyborze, podejmowania decyzji, poznasz pułapki myślenia i dowiesz się jak ich unikać
 3. Weźmiesz udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, prezentacje, praca w grupach i w parach, praca z kwestionariuszem, dyskusje moderowane.
 4. Unikniesz najczęstszych błędów popełnianych w działalności biznesowej, dzięki ukierunkowaniu na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu wielu aspektów funkcjonowania w biznesie.
 5. Poznasz techniki i rozwiązania z obszaru budowania odporności psychicznej oraz możliwości radzenia sobie z sytuacjami kryzysu w kontaktach ze współpracownikami
 6. Wymienisz się doświadczeniem z innymi słuchaczami, co pozwoli Ci na nowo przyjrzeć się swojej firmie, a także zawrzeć znajomości, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.

Program studiów

Blok tematyczny

Kompetencje współczesnego menedżera

Menedżer – budowanie i komunikowanie marki osobistej. Personal branding przywódcy

Autentyczność, czy odgrywanie roli? – aspekty budowania autorytetu i marki osobistej lidera

10 ważnych pytań w budowaniu osobistej wizji i misji

Budowanie strategii wzmacniania osobistej marki na bazie Canvas Business Model

Prezentacja i wystąpienia publiczne

Negocjacje w biznesie

Negocjacje jako proces

Formułowanie strategii w negocjacjach

Taktyki negocjacyjne

Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne

Dyscypliny przydatne w podejmowaniu decyzji

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, jak osiągać cele w świecie VUCA

Misinformacja, Dezinformacja, Malinformacja oraz postprawda i bańka filtrująca, czyli jak podejmować decyzje w świecie zmanipulowanej informacji

Pułapki podejmowania decyzji – przykłady oraz sposoby ich unikania

Odporność psychiczna menedżera, strategie i narzędzia kontroli reakcji na stres.

Mind full vs mindful - odzyskaj kontrolę nad swoim życiem, definicja kryzysu – po czym poznać kryzys, szczególnie w kontakcie z pracownikiem

Model 4C odporności psychicznej.

Rola menedżera w sytuacji kryzysowej

Kreatywność i Design Thinking w zarządzaniu zespołem

Definiowanie pojęć i aspektów związanych z kreatywnością, innowacyjnością i twórczym rozwiązywaniem problemów

Trening kreatywności – narzędzia i sposoby korzystania z ćwiczeń w codzienności pracy z zespołem

Design Thinking – podejście, narzędzia i aspekty wykorzystywane w realizacji zadań i zarządzaniu zespołem

Blok tematyczny

Współczesne modele i strategie biznesowe

Modele i strategie biznesowe

Wprowadzenie do myślenia strategicznego – istota modelu biznesowego i strategii firmy, determinanty wyboru i elementy

Analiza strategiczna – diagnoza otoczenia organizacji, identyfikacja grup strategicznych i ich wpływ na firmę, diagnoza wewnętrzna organizacji

Projektowanie i dostarczanie wartości klientom jako kluczowy element modelu biznesowego i strategii firmy

Wdrażanie modelu i strategii biznesowej – funkcjonalne programy działania, monitoring i ewaluacja

Zarządzanie marketingowe

Marketing w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy

Elementy zarządzania marketingowego i wpływ podejścia na zarządzanie zespołem

Proces podejmowania decyzji i poziomy produktu w kontekście budowania efektu „wow” u klientów

Narzędzia komunikacji marketingowej, w tym marketing w sieci

Zrównoważony rozwój w praktyce menedżera

Miejsce i rola zagadnień zrównoważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstwa

Ocena organizacji, jej projektów oraz zarządzania nimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Korzyści płynące z wdrożenia zrównoważonego rozwoju w organizacji

Blok tematyczny

Zarządzanie zespołem

Budowanie efektywnego i zaangażowanego zespołu

Style zarządzania. Delegowanie zadań

Zarządzanie zmianą w firmie – efektywne zarządzanie w świecie VUCA – funkcjonowanie w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu biznesowym

Zarządzanie zorientowane na rezultaty. Ocenianie efektów pracy – udzielanie informacji zwrotnej

Zarządzanie konfliktem

Psychologiczne aspekty motywowania. Motywowanie pozafinansowe w praktyce

Zarządzanie 3.0. techniki angażowania zespołu

Procesy i narzędzia HR w codzienności menadżera

HR – wsparcie dla menedżera, definiowanie zakresu działań i sposoby funkcjonowania w różnych organizacjach

Elementy cyklu życia pracownika w organizacji. Aspekty wpływu menadżera

Systemy oceny – cele, zadania, nowoczesne rozwiązania

Modele kompetencji – jak wspierają menedżera w codziennej pracy, rozwoju ludzi oraz ocenie ich pracy

Blok tematyczny

Rachunkowość zarządcza

Rola rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Rachunek kosztów

Budżetowanie operacyjne i kapitałowe

Controlling operacyjny i strategiczny

Sprawozdawczość zarządcza

Blok tematyczny

Zarządzanie projektem

Podstawowe pojęcia w zarządzaniu projektami

Uznane metodyki i standardy zarządzania projektami

Analiza interesariuszy projektu

Definiowanie celów projektu

Budowa struktury podziału prac

Diagram sieciowy, metoda ścieżki krytycznej, metoda łańcucha krytycznego. Zarządzanie harmonogramem.

Zarządzanie zasobami w projekcie

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie komunikacją w projektach

Monitoring przebiegu realizacji projektu

Blok tematyczny

Wyzwania prawne menedżera

Menedżer w łańcuchu paragrafów - Podstawy poruszania się po kontraktach

Menedżer jako pracownik - Wybrane elementy prawa pracy, wyzwania, wybrane dobre praktyki.

O czym menedżer nie może rozmawiać - Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, jak zabezpiecza się firma przed nielojalnością i jakie są granice tego zabezpieczania?

AI kontra menedżer - W jakich ramach prawnych obecnie działamy i czego można spodziewać się w najbliższych latach. Elementy prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 198 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 2-3 zjazdy realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Warunki zaliczenia
 • Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • Zaliczenie testu kończącego I semestr
 • Zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę przygotowanej grupowo prezentacji (słuchacze wejdą w rolę doradców – przeanalizują sytuację przedstawioną w ramach case study firmy oraz zaproponują możliwe rozwiązania i przedstawią swoje rekomendacje)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących to praktycy biznesu, którzy jednocześnie mają wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy. Dzięki angażującym zajęciom słuchacze dowiadują się, jak rozwiązać codzienne trudności związane z zarządzaniem.

  kierowniczka merytoryczna kierunku

 •  
  Aleksandra Rzeźniczek
   
  psycholog, trener biznesu
 •  
  Ewa Bednarczyk
   
  trenerka i konsultantka, ekspertka z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami
 •  
  Agnieszka Brongiel
   
  marketer, praktyk biznesu i strateg
 • dr n. społ.
  Aleksandra Czerniawska
  dr n. społ.
  konsultantka HR, trenerka, wykładowczyni akademicka
 •  
  Katarzyna Karcz
   
  prawniczka, menadżerka
 • prof.
  Monika Klimontowicz
  prof.
  trener, doradca biznesowy, wykładowca akademicki
 •  
  Dariusz Pierzak
   
   
 • prof.
  Marek Szopa
  prof.
  pracownik naukowo dydaktyczny, praktyk zarządzania
 • dr
  Grażyna Urbanik-Papp
  dr
  coach i trener
 • dr
  Piotr Wiroński
  dr
  trener zarządzania, mentor, organizator ogólnopolskich wydarzeń rozwojowych
 •  
  Krzysztof Witkowski
   
  project manager, konsultant, trener
 •  
  Marta Zaborowska
   
  trenerka, konsultantka, psycholog transportu, psycholog sportu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj