Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007KGY"

O studiach

Celem studiów jest przekazywanie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie Human Resources. Program zajęć wpływa na kształtowanie i doskonalenie kompetencji zawodowych niezbędnych pracownikom działów personalnych.

Słuchacze zyskują praktyczne umiejętności i narzędzia umożliwiające podjęcie pracy w obszarze HR. Potrafią przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników oraz dokonywać oceny ich kompetencji. Poznają zasady motywowania, planowania rozwoju i szkoleń, a także tworzenia systemu wynagrodzeń. Specjalizują się kształtowaniu wizerunku firmy wśród pracowników poprzez PR wewnętrzny oraz CSR. Potrafią zarządzać zmianą oraz budować sprawną komunikację wewnętrzną w firmie.

Więcej informacji o studiach

Nasi absolwenci zdobywają umiejętności z zakresu HR, takie jak m.in.:

 • rozumienie roli i wpływu HR na wyniki organizacji – jak być partnerem w biznesie, a nie „piątym kołem u wozu”,
 • zarządzanie procesami HR – jak przygotować i przeprowadzić proces, co zrobić w sytuacji kryzysowej, jak szukać ambasadorów zmian HR wśród pracowników organizacji,
 • zarządzanie zmianą – jak wspierać menedżerów i zespoły pracowników w sytuacji niepewności i konieczności porzucania schematów, do których jest się przywiązanym,
 • umiejętność budowania utrzymania i zarządzania relacjami – w tradycyjnym modelu pracy oraz w pracy zdalnej,
 • kultura administracyjno-prawno-płacowa – jak nadążać za zmianami i odnaleźć się w sytuacji wymuszonej przez pracę zdalną.
 

Czy to studia dla ciebie?

Ofertę studiów kierujemy do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozwijać kompetencje z obszaru human resources, a tym zarządzania zasobami ludzkimi.

To kierunek szczególnie dla:

 • przedstawicieli działów Human Resources
 • kadry zarządzającej zasobami ludzkimi
 • HR Business Partnerów
 • specjalistów ds. personalnych
 • pracowników działów kadrowo-płacowych
 • osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich
 • menedżerów szkoleń i rozwoju talentów
 • rekruterów wewnętrznych

Dlaczego warto?

 1. Dowiesz się, jakie są najlepsze praktyki w zakresie ZZL (zarządzania zasobami ludzkimi) – współpracujemy z dyrektorami, HR Business Partnerami i specjalistami ds. personalnych
 2. Poznasz wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i selekcji, poprzez audyt personalny, assessment center, okresową ocenę pracowników, planowanie rozwoju i szkoleń, aż po zagadnienia związane z fluktuacją pracowników, badania nastrojów, rolę HR Business Partnerów, aż po procesy redukcji i outplacement
 3. W ramach pracy dyplomowej opracujesz konkretne procedury i narzędzia HR do praktycznego zastosowania w firmach i organizacjach, zarówno w pracy stacjonarnej, jak i w zdalnej
 4. Będziesz mieć możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między słuchaczami, dzięki ograniczonej do minimum liczbie zajęć online
 5. Ukończysz kierunek, który odpowiada na potrzeby słuchaczy poszukujących praktycznych studiów z zakresu human resources

Program studiów

Blok tematyczny

Systemy zarządzania pracownikami

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rynek pracodawcy czy pracownika? Dostosowywanie się do dynamiki rynku pracy

Tworzenie i wykorzystywanie kompetencyjnego profilu kandydata

Klasyczne i nowoczesne sposoby rekrutacji kandydatów – e-rekruting, social media, grywalizacja

Diagnoza kompetencji i techniki selekcji pracowników

Rozwiązywanie problemów rekrutacyjnych

Adaptacja nowych pracowników

Rola HR, menedżerów, mentora – opiekuna w procesie adaptacji

Narzędzia i techniki adaptacji pracowników

Adaptacja w warunkach pracy zdalnej

Ocena okresowa pracowników

Ocena okresowa 180 i 360 stopni

Model kompetencji w ocenach okresowych

Przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie. Kampania informacyjna i zespoły projektowe

Narzędzia i procedury systemu oceny pracowników

Powiązanie systemu oceny z zarządzaniem przez cele. Wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika

Wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie. Powiązanie z systemami zarządzania ludźmi

Ocena okresowa, a praca zdalna

Audyt pracowników

Audyt personalny w sytuacji reorganizacji

Audyt personalny związany z rozwojem pracowników

Audyt personalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi

Assessment/development centre (kompetencje, harmonogram, narzędzia, asesorzy, raportowanie)

Zarządzanie talentami

Planowanie i organizacja programów talentowych

Tworzenie planów szkoleń

Dobór metody i programu rozwoju pracowników

Ewaluacja programów rozwojowo-szkoleniowych

Dylematy – inwestować w wybranych czy wspierać rozwój szerokiej grupy pracowników? Zagrożenia zarządzania talentami

Budowanie ścieżek kariery

Budowanie ścieżek kariery w oparciu o potrzeby i strategię organizację

Modele karier wykorzystywane w organizacjach

Wykorzystanie ścieżek karier w towarzyszących procesach biznesowych

HR Partnerem biznesowym – współpraca z menedżerami

Zespoły pracujące zdalnie, a działania HR Partnera

Oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli

Uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami

Techniki pracy z klientami wewnętrznymi – menedżerami

Funkcja HR Business partnera w organizacji. Idea i praktyka

Role działu HR w organizacji

HR piątym kołem u wozu – jak zmienić wizerunek specjalistów ds. personalnych

W stronę strategicznego HR

Blok tematyczny

Miękki HR

Diagnoza różnic indywidualnych

Praca zespołowa

Procesy grupowe

Wykorzystanie różnic i podobieństw członków zespołu. Role w zespole

Ćwiczenia umiejętności team buildingowych

Coaching w biznesie

Ustalanie kontraktu z uczestnikiem coachingu

Metody coachingowe

Sytuacje trudne w coachingu

Planowanie szkoleń i diagnoza potrzeb szkoleniowych

Strategia firmy a strategia rozwojowo-szkoleniowa

Budowanie skutecznej strategii rozwojowo-szkoleniowej

Badanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o cele biznesowe

Planowanie i kontrolowanie projektu rozwojowo-szkoleniowego

Szkolenia w dobie pandemii

Umiejętności prezentacji

Reguły w wystąpieniach na forum

Analiza audytorium w celu przygotowania treści

Paleta możliwości i narzędzia przekonywania

Praktyczne przygotowanie wystąpienia

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji

Najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej

Metody usprawnienia komunikacji

Narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji

Komunikacja w warunkach pracy zdalnej

Zarządzanie zmianą w firmie

Typy reakcji pracowników wobec zmiany – dostosowywanie komunikacji

Psychologiczna dynamika zmiany

Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą

Angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany

Narzędzia zmiany postawy pracowników wobec zmian

Blok tematyczny

Twardy HR

Mierzenie efektywności działu HR

Systemy premiowania i wynagradzania pracowników

Identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji

Aktualne trendy w budowaniu systemów premiowania i nagradzania

Płaca zasadnicza. Konstrukcja tabel wynagrodzeń

Wynagrodzenie zmienne. Struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród

Wartościowanie stanowisk pracy

Pozafinansowe motywowanie pracowników

Budowanie kompleksowych systemów motywacji pozapłacowej – wykorzystanie pozafinansowych możliwości zwiększenia zaangażowania w pracę

Benefity – czynnik higieniczny czy motywacji?

Mierzenie efektywności systemów

Związki zawodowe, rady pracownicze i spory zbiorowe

Prawne aspekty zarządzania personelem

Elastyczne formy zatrudnienia. Umowa o pracę (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron)

Rozwiązanie umów o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownicze

Czas pracy i urlop

Problemy prawne związane z pracą zdalną

Obsługa administracyjna HR - kadry-płace. Warsztat

Praktyczne ćwiczenia dotyczące procedur kadrowych i umiejętności obliczania płac

Redukcje i programy outplacement

Redukcja z różnych perspektyw (firma, pracownicy zwolnieni, pracownicy pozostający w firmie, otoczenie, potencjalni nowi pracodawcy). Problemy techniczne i psychologiczne

PDO (Programy Dobrowolnych Odejść)

Przygotowanie programu zwolnień. Procedura, problemy, rozwiązania

Praktyka programów outplacement

Blok tematyczny

Nowe trendy w HR

Badanie nastrojów i satysfakcji pracowników. Case study

Narzędzia do badania opinii, poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników

Planowanie i organizacja projektów badawczych

Interpretacja wyników i raporty

Employer Branding

EB – chwilowy trend czy filozofia działania?

EB = HR+PR+Mrkt – o co w tym całym EB chodzi?

Strategia EB

Narzędzia i mierzenie działań

CSR – nie tylko filantropia. Wyzwania odpowiedzialnych firm

Corporate Social Responsibility – CSR: moda czy potrzeba?

Zarządzanie CSR w firmie

Zaangażowanie pracowników

Zarządzanie międzykulturowe

Międzynarodowe środowisko pracy. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie

Stereotypy i uprzedzenia. Przezwyciężanie barier międzykulturowych

Pobierz terminarz zjazdów

Konsultacje dyplomowe

Zamiast pisania pracy zaliczeniowej, słuchacze opracowują projekty dyplomowe dotyczące rozwiązania wybranego, konkretnego problemu z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji. Efektem pracy jest kompleksowy projekt HR, zawierający analizę problemu, procedurę systemu, narzędzia, harmonogram, kosztorys etc., w takiej formie, aby mógł być zastosowany w praktyce.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 174 godziny dydaktycznych zajęć. Zjazdy stacjonarne odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Zaliczenie testu wiedzy
 • Obrona pracy

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z doświadczonych praktyków, którzy opierają swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych i posługują się aktywnymi formami nauczania.

  kierowniczka merytoryczna kierunku

 •  
  Agnieszka Flis
   
  psycholożka z ponad 24-letnim doświadczeniem w doradztwie HR
 • dr
  Andrzej Bigaj
  dr
  adwokat
 •  
  Ilona Ciężkowska
   
  doświadczony menedżer ZL
 • dr
  Michał Futyra
  dr
  wykładowca akademicki, autor szkoleń, artykułów i podręcznika z zakresu komunikacji międzykulturowej
 •  
  Agnieszka Kozak
   
  certyfikowana księgowa, autoryzowany Trener Systemów Symfonia oraz wykładowca akademicki
 • dr
  Paweł Kozakiewicz
  dr
  specjalista w zakresie ZZL, komunikacji, retoryki, wystąpień publicznych oraz PR
 • dr
  Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
  dr
  menedżerka HR, konsultantka ROI, trenerka, coach
 •  
  Aleksandra Rzeźniczek
   
  psycholog, trener biznesu
 •  
  Adam Seoudi
   
  praktyk związany z branżą SSC/BPO
 •  
  Katarzyna Smuda
   
  ekspertka ds. CSR i ESG
 •  
  Jacek Sysak
   
  trener kompetencji liderskich, miękkich oraz HR, facilitator, wykładowca, ekspert w zakresie AC/DC
 • dr
  Grażyna Urbanik-Papp
  dr
  coach i trener
 •  
  Katarzyna Wolska
   
  trenerka biznesowa, coach i doradca
 •  
  Magdalena Woźniak
   
   
 •  
  Barbara Żurek
   
  psycholożka, psychoterapeutka, coach

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj