logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie dla tych którzy pracują i zarządzają zespołem w obszarach IT.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE.

O studiach

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią - obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

altkom logo

Adresaci

Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych w obszarze cyberbezpieczeństwa, szczególnie dla tych którzy pracują i zarządzają zespołem w obszarach IT.
Grupy docelowe:

 • członkowie kadry zarządzającej IT oraz zarządzającej bezpieczeństwem w organizacji każdej wielkości;
 • kierownicy projektów IT, którzy pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • osoby, które wiążą swoją karierę zawodową z cyberbezpieczeństwem i chcą rozwinąć swoje kompetencje i rozbudować zawodowe portfolio w tym obszarze.

Program jest skierowany do osób pracujących zawodowo w obszarze zarządzania projektami IT, również w instytucjach związanych z Siłami Zbrojnymi, administracją rządową i samorządową, spółkach Skarbu Państwa i uczelniach wyższych.

Cel

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw przygotowując studentów do zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji. W trakcie zajęć zostanie zostaną omówione zarówno zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni, jak również praktyczne aspekty wdrażania standardów, aspekty prawne oraz aspekty techniczne. Student po zakończeniu kształcenia powinien nie tylko dogłębnie rozumieć zagrożenia cyfrowe w organizacji ale również posiadać wiedzę niezbędną do budowania cyberbezpieczeństwa organizacji.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

80% obecności na zajęciach i zaliczenie poszczególnych bloków programowych.

Czas trwania

Dwa semestry (192 godz.). Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 192 godziny wykładów, warsztatów i seminariów, gdzie dziennie jest realizowanych ok. 8 godzin. Zajęcia prowadzone w trybie online. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych.

PLAN STUDIÓW

Bezpieczeństwo użytkownika w cyberprzestrzeni (metodyka RESILIA )

 • RESILIA™ Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie informacyjnym

 • Normy i standardy w cyberbezpieczeństwie
 • Audyty bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo defensywne

 • Wprowadzenia do bezpieczeństwa infrastruktury IT
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Reakcja na incydenty
 • Testy penetracyjne
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Systemy serwerowe

 • BW10 - Bezpieczeństwo systemu Windows 10
 • Bezpieczeństwo w systemach Linux

Certyfikowany egzamin RESILIA™ Foundation jest wliczony w cenę studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1 080 zł
2 raty  5 150 zł
1 rata  9 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.