logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych wyposażeniem i wystrojem wnętrz.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Aranżacja wnętrz

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

„Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce. Program studiów podyplomowych to znakomity punkt wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę. Podczas zajęć słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności projektowe uzupełnione humanistyczną wiedzą z zakresu historii architektury wnętrz, materiałoznawstwa, psychologii widzenia etc.
Studia polecam tym wszystkim, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania i poszerzyć horyzonty; którzy chcą wnikliwiej przyglądać się rzeczywistości, poszukiwać inspiracji, przekonywać innych do własnych pomysłów”.

bernadyMałgorzata Bernady
Kierownik merytoryczny studiów

Studia School of Form

SoF kolor nowe 01

Partner kierunku

philips

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby pasjonujące się trendami dotyczącymi wzornictwa, architektury, szeroko pojętego projektowania, aranżacją i wyposażeniem wnętrz. Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą swoje zainteresowania rozwinąć i poprzeć zarówno wiedzą teoretyczną, jak i podstawowymi umiejętnościami praktycznymi.

Cel

Studia pozwolą słuchaczom nabyć praktyczne umiejętności warsztatowe z zakresu aranżacji wnętrz oraz wykształcą podstawowe umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Program przewiduje zajęcia m.in. z percepcji wzrokowej, ergonomii, koloru i przestrzeni, technik i technologii stosowanych w projektowaniu wnętrz. Zajęcia warsztatowe z projektowania pomogą trafnie rozpoznawać potrzeby klienta i tym samym używać adekwatnych środków kształtowania wnętrza by powstający projekt był najwyższej jakości i spełniał jego oczekiwania, a tym samym nadawał indywidualny charakter wnętrzu. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie portfolio do dnia 15.10.2021 r., które zyska akceptację komisji rekrutacyjnej. O wynikach rekrutacji będą Państwo poinformowani drogą elektroniczną po dokonaniu oceny prac przez komisję.

Maksymalny format portfolia to A3, powinno być ono złożone w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem i składać się z następujących samodzielnie wykonanych prac:

 • 3 fotografie/tematyka i format dowolny – liczy się wybór tematu zdjęć, ich skadrowanie, kompozycja i estetyczne pokazanie,
 • Moodboard wykonany techniką kolażu z wykorzystaniem zdjęć z gazet, rysunków, dowolnych materiałów - temat: „Wnętrze domu moich marzeń”,
 • Zestawienie min. 5 kolorów/4 wzorów graficznych /3 materiałów (chodzi o faktury, tekstury użytych materiałów) - praca wykonana dowolną techniką/maksymalny format pracy A3 - temat: „Mój ulubiony świat kolorów, motywów, faktur i detali”.

Czas trwania

dwa semestry (192 godz.)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.30), soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj.3-4 zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie projektu wnętrza od inwentaryzacji zastanego wnętrza po dekorację urządzonej przestrzeni oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program

BLOK 1
Wprowadzenie do procesu projektowania

1. Warsztaty kreatywności (10 godz.)
2. W poszukiwaniu źródeł inspiracji (4 godz.)
3. Komunikacja z klientem (6 godz.)
4. Współpraca w grupie projektowej (6 godz.)

BLOK 2
Wiedza teoretyczna

1. Zarys historii architektury wnętrz i mebli (12 godz)
2. Design – zarys historii, filozofia i estetyka (8 godz.)
3. Trendy – najnowsze tendencje stylistyczne we wnętrzarstwie (8 godz.)
4. Kolor we wnętrzach (7 godz.)
5. Percepcja wzrokowa (6 godz )

BLOK 3
Wiedza praktyczna

1. Podstawy rysunku odręcznego i technicznego (15 godz.)
2. Zasady kompozycji w projektowaniu (6 godz.)
3. Dokumentacja – zasady inwentaryzacji (4 godz.)
4. Podstawy ergonomii w projektowaniu – funkcja i forma (4 godz.)
5. Zmiana funkcji pomieszczeń (4 godz.)
6. Makietowanie (5 godz.)
7. Instalacje budowlane (4 godz.)
8. Komputerowe wspomaganie projektowania (15 godz.)
9. Różne techniki prezentacji projektów (2 godz.)
10. Materiały i technologie – nacisk na współczesność (11 godz.)
11. Oświetlenie i iluminacja (6 godz.)
12. Wnętrza użyteczności publicznej (4 godz.)

BLOK 4
Proces projektowania

1. Podstawy projektowania architektury wnętrz (45 godz)

SUMA: 192 h

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie portfolio do dnia 15.10.2021 r., które zyska akceptację komisji rekrutacyjnej.
Maksymalny format portfolia to A3, powinno być ono złożone w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem i składać się z następujących samodzielnie wykonanych prac:

 • 3 fotografie/tematyka i format dowolny – liczy się wybór tematu zdjęć, ich skadrowanie, kompozycja i estetyczne pokazanie,
 • Moodboard wykonany techniką kolażu z wykorzystaniem zdjęć z gazet, rysunków, dowolnych materiałów - temat: „Wnętrze domu moich marzeń”,
 • Zestawienie min. 5 kolorów/4 wzorów graficznych /3 materiałów (chodzi o faktury, tekstury użytych materiałów) - praca wykonana dowolną techniką/maksymalny format pracy A3 - temat: „Mój ulubiony świat kolorów, motywów, faktur i detali”.

Portfolio należy dostarczyć do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie do dnia 15.10.2021r. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.