logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design – doświadczenie użytkownika usług cyfrowych
- studia online

 • Rekrutacja zakończona
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Projektowanie doświadczeń użytkownika to dziedzina często upraszczana do pojedynczych modnych metod lub wręcz przeciwnie – traktowana jako coś abstrakcyjnego i mało wymiernego. Dla nas UX design to odkrywanie i dostarczanie wartości użytkownikom za pośrednictwem produktów i usług. Prowadząc od kilkunastu lat agencję UX, rozumiemy, jak w tym zadaniu łączą się wyzwania biznesowe, możliwości technologii i próba przewidzenia ludzkich motywacji i reakcji. W ramach międzynarodowych szkoleń UX-PM od lat dzielimy się pasją, sposobem myślenia i ciągle ulepszanymi metodami, które pomagają w tej niełatwej specjalizacji. Teraz jesteśmy gotowi, by zaproponować naukę projektowania UX w formacie studiów podyplomowych. Jako pierwsi w Polsce umożliwimy słuchaczom w trakcie całych zajęć stały kontakt z prawdziwymi użytkownikami ich projektu zaliczeniowego poprzez dostęp do specjalnej platformy online."

sitnik wichurskansprojewska.oknspWojciech Chojnacki i Szeran Millo
Kierownicy merytoryczni kierunku

Partner kierunku

SYMETRIA 2013 Logo1

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo chcące skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych w kontekście sposobu ich zaprojektowania dla odbiorcy końcowego.

Studia nie wymagają wiedzy na temat User Experience, natomiast pomocna będzie wiedza i zainteresowanie tematyką produktów cyfrowych. Studia będą w szczególności przydatne osobom:

 • pracującym nad tworzeniem/rozwojem produktów cyfrowych, jednak dotychczas bez realnego uwzględnienia perspektywy użytkownika końcowego
 • rozpoczynającym pracę na stanowisku obejmującym projektowanie UX, szczególnie w organizacji, która dopiero tworzy kompetencje w tym zakresie.

Przykładowe specjalizacje osób będących adresatami studiów: marketing, zarządzanie produktem, programowanie.

Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą oni potrafili:

 • zbierać i analizować wymagania użytkowników końcowych produktów,
 • tworzyć koncepcje produktów i usług cyfrowych z punktu widzenia ich wartości dla biznesu i użytkownika końcowego,
 • prototypować interfejsy użytkownika dla usług cyfrowych w różnych kontekstach,
 • dobierać właściwe metody UX dla kolejnych faz tworzenia i rozwoju usług/produktów cyfrowych,
 • przeprowadzać podstawowe badania doświadczeń użytkowników na poszczególnych etapach prac,
 • moderować pracę warsztatową w ramach procesu powstawania produktu,
 • prezentować, komunikować i argumentować decyzje projektowe,
 • wzmacniać współpracę z różnymi jednostkami biznesowymi biorącymi udział w budowie produktów cyfrowych

.

Cel

Głównym celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie słuchaczy do projektowania produktów i usług cyfrowych ze stałym uwzględnianiem głosu użytkownika końcowego. Studia pozwalają absolwentowi opanować cały proces projektowy - od idei, tworzenia koncepcji, poprzez prototypowanie, aż do uruchomienia i pracy z działającym produktem. Już od pierwszych zajęć słuchacze będą mieli możliwość korzystania z platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych klientów ich projektu zaliczeniowego. Pozwoli to na pracę opartą o stałe rozpoznawanie potrzeb użytkowników końcowych, komunikację i bieżącą weryfikację przygotowywanych dla nich pomysłów. Posiadający bogate i aktualne doświadczenie praktyczne wykładowcy budują przestrzeń dla swobodnej wymiany myśli i konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów.

Co wyróżnia nasz program

Praktyka

 • Nauka sposobu myślenia nastawionego na wartość użytkowników, a jednocześnie z mocnymi podstawami biznesowymi
 • Przekazanie „twardych umiejętności” dotyczących obsługi oprogramowania do projektowania i badań
 • Projekt zaliczeniowy tworzony w realnych warunkach i weryfikacją z prawdziwymi użytkownikami
 • Dostęp do platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych odbiorców projektu zaliczeniowego uczestników studiów
 • Kontakt z doświadczonymi ekspertami w branży UX/IT/Digital

Kadra

 • Wykłady i warsztaty projektowe prowadzą osoby na co dzień pracujące przy tworzeniu produktów i usług cyfrowych
 • Możliwość konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów
 • Jeden z wykładowców przyjmuje rolę opiekuna projektu zaliczeniowego, zapewnia ciągłość i pomaga grupom w kolejnych etapach pracy z projektem

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 203 godziny zajęć
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Konsultacje projektowe w trybie on-line

Czas trwania

2 semestry (203 godziny, 12-13 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. 
Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach, pozytywny wynik testu obejmującego wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego opracowywanego w grupach podczas studiów. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 203 godziny, na które składa się 12 zjazdów po 16-18 godzin. Szczegółowe bloki zajęć:

UX w organizacjach

 • Wprowadzenie do UX i użyteczności (12 godz.)
 • Podstawy psychologii poznawczej (4 godz.)

Faza odkrywania

 • Cele biznesowe projektu (6 godz.)
 • Badania UX w procesie projektowym (13 godz.)
 • Warsztaty strategii UX. Definiowanie produktu (16 godz.)

Faza projektowania

 • Projektowanie ścieżki użytkownika. Architektura informacji (13 godz.)
 • Konsultacje projektu zaliczeniowego (26 godz.)
 • Psychologiczne aspekty interfejsów użytkownika (4 godz.)
 • Szkicowanie i warsztaty kreatywne, design studio (8 godz.)
 • Prototypowanie serwisów i aplikacji web/mobile (29 godz.)
 • Pisanie interfejsów użytkownika - UX writing (6 godz.)
 • Dostępność, prywatność i inne wyzwania dla projektantów (4 godz.)
 • Projektowanie graficzne (6 godz.)
 • Testy UX z użytkownikami (16 godz.)

Faza realizacji. UX w rozwoju produktu

 • Od prototypu do frontendu. Współpraca z zespołem developerskim (16godz.)
 • Rola UX w zarządzaniu produktem. Pomiar UX. (12 godz.)

Zakończenie

 • Przyszłość projektowania doświadczeń (4 godz.)
 • Prezentacje finalne i zakończenie (8 godz.)

Łączna liczba godzin na kierunku 203

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1 080 zł
2 raty  5 150 zł
1 rata  9 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.