logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design – doświadczenie użytkownika usług cyfrowych

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Projektowanie doświadczeń użytkownika to dziedzina często upraszczana do pojedynczych modnych metod lub wręcz przeciwnie – traktowana jako coś abstrakcyjnego i mało wymiernego. Dla nas UX design to odkrywanie i dostarczanie wartości użytkownikom za pośrednictwem produktów i usług. Prowadząc od kilkunastu lat agencję UX, rozumiemy, jak w tym zadaniu łączą się wyzwania biznesowe, możliwości technologii i próba przewidzenia ludzkich motywacji i reakcji. W ramach międzynarodowych szkoleń UX-PM od lat dzielimy się pasją, sposobem myślenia i ciągle ulepszanymi metodami, które pomagają w tej niełatwej specjalizacji. Teraz jesteśmy gotowi, by zaproponować naukę projektowania UX w formacie studiów podyplomowych. Jako pierwsi w Polsce umożliwimy słuchaczom w trakcie całych zajęć stały kontakt z prawdziwymi użytkownikami ich projektu zaliczeniowego poprzez dostęp do specjalnej platformy online."

sitnik wichurskansprojewska.oknspWojciech Chojnacki i Szeran Millo
Kierownicy merytoryczni kierunku

Partner kierunku

SYMETRIA 2013 Logo1

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo chcące skutecznie pracować nad tworzeniem i rozwojem produktów i usług cyfrowych w kontekście sposobu ich zaprojektowania dla odbiorcy końcowego.

Studia nie wymagają wiedzy na temat User Experience, natomiast pomocna będzie wiedza i zainteresowanie tematyką produktów cyfrowych. Studia będą w szczególności przydatne osobom:

 • pracującym nad tworzeniem/rozwojem produktów cyfrowych, jednak dotychczas bez realnego uwzględnienia perspektywy użytkownika końcowego
 • rozpoczynającym pracę na stanowisku obejmującym projektowanie UX, szczególnie w organizacji, która dopiero tworzy kompetencje w tym zakresie.

Przykładowe specjalizacje osób będących adresatami studiów: marketing, zarządzanie produktem, programowanie.

Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą oni potrafili:

 • zbierać i analizować wymagania użytkowników końcowych produktów,
 • tworzyć koncepcje produktów i usług cyfrowych z punktu widzenia ich wartości dla biznesu i użytkownika końcowego,
 • prototypować interfejsy użytkownika dla usług cyfrowych w różnych kontekstach,
 • dobierać właściwe metody UX dla kolejnych faz tworzenia i rozwoju usług/produktów cyfrowych,
 • przeprowadzać podstawowe badania doświadczeń użytkowników na poszczególnych etapach prac,
 • moderować pracę warsztatową w ramach procesu powstawania produktu,
 • prezentować, komunikować i argumentować decyzje projektowe,
 • wzmacniać współpracę z różnymi jednostkami biznesowymi biorącymi udział w budowie produktów cyfrowych

.

Cel

Głównym celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie słuchaczy do projektowania produktów i usług cyfrowych ze stałym uwzględnianiem głosu użytkownika końcowego. Studia pozwalają absolwentowi opanować cały proces projektowy - od idei, tworzenia koncepcji, poprzez prototypowanie, aż do uruchomienia i pracy z działającym produktem. Już od pierwszych zajęć słuchacze będą mieli możliwość korzystania z platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych klientów ich projektu zaliczeniowego. Pozwoli to na pracę opartą o stałe rozpoznawanie potrzeb użytkowników końcowych, komunikację i bieżącą weryfikację przygotowywanych dla nich pomysłów. Posiadający bogate i aktualne doświadczenie praktyczne wykładowcy budują przestrzeń dla swobodnej wymiany myśli i konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów.

Co wyróżnia nasz program

Praktyka

 • Nauka sposobu myślenia nastawionego na wartość użytkowników, a jednocześnie z mocnymi podstawami biznesowymi
 • Przekazanie „twardych umiejętności” dotyczących obsługi oprogramowania do projektowania i badań
 • Projekt zaliczeniowy tworzony w realnych warunkach i weryfikacją z prawdziwymi użytkownikami
 • Dostęp do platformy Respoteam™ - zdalnego dostępu do grupy potencjalnych odbiorców projektu zaliczeniowego uczestników studiów
 • Kontakt z doświadczonymi ekspertami w branży UX/IT/Digital

Kadra

 • Wykłady i warsztaty projektowe prowadzą osoby na co dzień pracujące przy tworzeniu produktów i usług cyfrowych
 • Możliwość konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi na co dzień mierzą się uczestnicy studiów
 • Jeden z wykładowców przyjmuje rolę opiekuna projektu zaliczeniowego, zapewnia ciągłość i pomaga grupom w kolejnych etapach pracy z projektem

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Konsultacje projektowe w trybie on-line

Czas trwania

2 semestry (190 godzin, 11 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku School of Form, przy ul. Głogowskiej 18 oraz w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.
Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach, pozytywny wynik testu obejmującego wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego opracowywanego w grupach podczas studiów. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Program

Program obejmuje 190 godzin, na które składa się 11 zjazdów po 16-18 godzin. Szczegółowe bloki zajęć:

UX w organizacjach 16h
Zrozum podstawy i wykonaj pierwsze działanie w świecie UX
Razem z grupą wybierz temat projektu zaliczeniowego i zaplanuj etapy prac.

Faza odkrywania: badanie potrzeb 19h
Dowiedz się jak wysłuchać głosu biznesu, rynku i nade wszystko - użytkowników
Zrealizuj badanie eksploracyjne i poznaj potrzeby odbiorców Twojego projektu zaliczeniowego

Faza odkrywania: odkrywanie produktu 18h
Dowiedz się jakie metody pomagają zrozumieć CO zbudować
Opracuj wstępną definicję produktu zaliczeniowego i sprawdź czy użytkownicy czują w niej wartość

Faza projektowania: kształtowanie 16h
Naucz się planować JAK zbudować ścieżkę użytkownika oraz fundamenty interfejsu użytkownika
Zaplanuj swój produkt zaliczeniowy, by był gotowy do prototypowania

Faza projektowania: prototypowanie 65h
Poznaj etapy projektowania UX i poznaj dobre praktyki i trendy projektowania najważniejszych typów produktów
Zaprojektuj ekrany produktu zaliczeniowego przy pomocy jednego z narzędzi prototypowania

Faza projektowania: ewaluacja 16h
Przetestuj swój produkt zaliczeniowy z użytkownikami

Faza realizacji 16h
Dowiedz się jak pracować na etapie wykonania produktu

UX w pracy z produktem 16h
Dowiedz się jak pracować nad doświadczeniami użytkownika w ramach zarządzania produktem

Zakończenie 8h
Zaprezentuj projekt zaliczeniowy swojej grupy przed komisją złożoną z wykładowców

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Każdy z uczestników studiów podczas zajęć z prototypowania będzie zobowiązany korzystać z własnego laptopa. Oprogramowanie zapewnia Uczelnia.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 860 zł
2 raty  4125 zł
1 rata  7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00