Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcr"

O studiach

Psychologia społeczna dotyczy funkcjonowania każdego człowieka, dotyka bowiem najważniejszych zagadnień związanych z obcowaniem z innymi ludźmi, funkcjonowania grup społecznych, których członkami jesteśmy, oraz oddziaływania jednostki na grupę.

Studia na tym kierunku dają doskonałą możliwość zapoznania się z podstawowymi, ale też najciekawszymi aspektami psychologii, poczynając od mechanizmów wpływu społecznego, oddziaływania reklamy, budowania wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi aspektami budowania relacji interpersonalnych.

Studenci poznają podstawy teoretyczne zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną, radzeniem sobie ze stresem oraz analizą transakcyjną, a także rozwiną umiejętności negocjacyjne, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.

Studia są okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych. Treningi kreatywności, asertywności oraz opanowywania stresu z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach zawodowych, jak i w życiu prywatnym.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności społeczne i psychologiczne. To kierunek szczególnie do osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych, które doceniają rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją.

Mile widziani są absolwenci studiów wyższych różnych kierunków.

Dlaczego warto?

 1. Rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne
 2. Podczas praktycznych zajęć warsztatowych nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną
 3. Zdobędziesz przydatną w codziennym życiu wiedzę z zakresu psychologii społecznej

Program studiów

Blok tematyczny

Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne

Wstęp do psychologii (5 godz.)

m.in. miejsce psychologii społecznej wśród innych dziedzin psychologii, kierunki i badania w psychologii, główne zagadnienia psychologii społecznej, stres, emocje i podstawowe zagadnienia psychopatologii

Procesy grupowe (8 godz.)

m.in. grupy niespołeczne – jak obecność innych wpływa na nas, grupowe decyzje – zjawisko myślenia grupowego, interakcje w grupie – konflikt, rywalizacja, współpraca, kiedy grupa staje się zespołem – role zespołowe i skuteczność zespołu, efektywna komunikacja w grupie – przełamywanie barier

Komunikowanie wartości społecznych (10 godz.)

m.in. wartości społeczne w XXI wieku, komunikowanie wartości w perspektywie ekonomicznej i społecznej, komunikowanie wartości w kampaniach społecznych

Wywieranie wpływu na ludzi / wykład (8 godz.)

m.in. zjawisko hiperuległości, sekwencyjne techniki wpływu społecznego, techniki bazujące na dynamice interakcji, postawy i ich zmiana, bezrefleksyjność – stan zwiększający podatność na wpływ społeczny

Psychologia motywacji (10 godz.)

m.in. podstawowe teorie motywacji, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, relacja emocji i motywacji, hierarchia i rodzaje potrzeb, podnoszenie motywacji własnej

Psychologia miłości i atrakcyjności interpersonalnej (10 godz.)

m.in. efekt częstości kontaktów, atrakcyjność fizyczna, związki oparte na podobieństwach i przeciwieństwach, ingracjacja i teoria wymiany społecznej, style przywiązania

Psychologia naśladownictwa w kontekście społecznym i zawodowym. Implikacje praktyczne (8 godz.)

Blok tematyczny

Relacje interpersonalne

Rozwiązywanie konfliktów (10 godz.)

m.in. istota konfliktów, źródła konfliktów, rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów, zarządzanie konfliktami

Budowanie zespołu (10 godz.)

m.in. czynniki sprzyjające integracji grupy, dynamika grupowa, sposoby pomocy grupie w przejściu przez fazy rozwoju, radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy, role grupowe, czynniki zaburzające rozwój grupy, rola lidera w rozwoju grupy

W co grają ludzie? Analiza relacji międzyludzkich (12 godz.)

m.in. wprowadzenie do analizy transakcyjnej, charakterystyka stanów Ja Rodzic, Dorosły, Dziecko – analiza funkcjonalna, typy transakcji, analiza gier życia codziennego

Seksualność osób z grup mniejszościowych (8 godz.)

Inteligencja społeczna i emocjonalna (8 godz.)

m.in. kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, emocje a procesy poznawcze

Mózg a relacje (10 godz.)

m.in. biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego, postrzeganie i kształtowanie relacji z innymi a działanie mózgu, neuroplastyczność mózgu, relacja pomiędzy stanami umysłu a działaniem i czuciem

Patologie społeczne (10 godz.)

min. agresja i przemoc w sytuacjach społecznych, molestowanie seksualne – jak reagować, interwencja kryzysowa oraz skuteczne poszukiwanie pomocy, zmarginalizowane grupy społeczne, tzw. trudna młodzież

Blok tematyczny

Osobiste kompetencje społeczne

Autoprezentacja – jak spostrzegają nas inni (10 godz.)

m.in. strategie i mechanizmy budowania wizerunku, rozpoznawanie i rozumienie zachowań autoprezentacyjnych ludzi w sytuacjach społecznych, etyczne problemy kreowania i promocji wizerunku publicznego, sposoby opanowywania stresu podczas wystąpień publicznych

Stres a zdrowie – psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem (12 godz.)

m.in. czym jest stres, sposoby redukcji stresu, osobisty styl reagowania na stres, medycyna psychosomatyczna – podstawy, choroby psychosomatyczne, elementy treningu radzenia sobie ze stresem – techniki, wyzwanie czy zagrożenie – od stresu do optymalnego doświadczenia

Podejmowanie decyzji (10 godz.)

m.in. jak podejmować decyzje – czym się kierować zależnie od sytuacji, osobiste preferencje przy podejmowaniu decyzji, najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji, syndrom grupowego myślenia

Kreatywne myślenie – trening twórczości (8 godz.)

m.in. teorie twórczości, neurologiczne podstawy twórczości, bariery blokujące kreatywność, trening kreatywności

Uczenie się i zapamiętywanie – trening umiejętności poznawczych (8 godz.)

m.in. uczenie się – koncepcje poznawcze i behawioralne, cykl uczenia się, specyfika uczenia się dorosłych, uwaga i motywacja w procesie uczenia się, charakterystyka magazynów pamięciowych, podstawy społecznego uczenia się

Sztuka wyrażania siebie w kontaktach z innymi – rozwój kompetencji interpersonalnych: asertywność (12 godz.)

m.in. tworzenie więzi poprzez otwartość, świadome budowanie kontaktu, dbanie o zachowywanie granic, asertywność, budowanie zaufania, przyznawanie się do błędów, odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, empatia

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 187 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu. Zajęcia realizowane są w trakcie 12-13 zjazdów.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 4 zjazdy odbędą się w formie online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Pozytywne zdanie dwóch testów wiedzy na koniec każdego semestru

Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Ich długoletnie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne gwarantuje wysoką jakość zajęć.

  opiekunka merytoryczna kierunku

 •  
  Dominika Kolasińska
   
  psycholog, trener biznesu oraz certyfikowany psychoterapeuta
 •  
  Agnieszka Chomiuk
   
  socjolożka, pedagożka, doradczyni zawodowa
 • prof. dr hab.
  Dariusz Doliński
  prof. dr hab.
  wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
 • dr
  Agnieszka Gostyńska
  dr
  specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 •  
  Sylwia Hull-Wosiek
   
  trener, konsultant, coach, facylitator
 • dr
  Marcin Kochanowski
  dr
  doktor psychologii, nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu
 • dr
  Jarosław Kulbat
  dr
  psycholog społeczny, konsultant i trener
 • dr
  Mirosława Leopold
  dr
  psycholog rozwojowy i coach
 •  
  Justyna Odrzykoska
   
  edukatorka seksualna, antydyskryminacyjna i antyprzemocowa
 •  
  Sabina Sadecka
   
  psycholożka, psychoterapeutka, nauczycielka i terapeutka terapii traumy

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu wolnych miejsc w grupach.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025