logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do osób pragnących udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kynopsychologia
podyplomowe studia rozwoju kompetencji trenera psów

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Proponowane studia stanowią wyjątkową i niepowtarzalną ofertę dla przyszłych i obecnych trenerów psów, chcących udoskonalić swój warsztat. Łączą wiedzę i umiejętności najwyższej klasy naukowców oraz praktyków – specjalistów w swoich dziedzinach. W ramach proponowanego kierunku mamy do czynienia z niespotykanym do tej pory połączeniem kynologii i psychologii."

Sebastian Golisznsp 838Sebastian Golisz
Kierownik merytoryczny kierunku

Zobacz ulotkę kierunku

Adresaci

 • Osoby, trenerzy pragnący udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.
 • Osoby wiążące przyszły rozwój zawodowy z psami w szerokim aspekcie, zarówno, jako trenerzy jak i przyszli przewodnicy psów w służbach mundurowych.
 • Trenerzy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
 • Terapeuci chcący poszerzyć warsztat i umiejętności pracy.
 • Pracownicy administracji publicznej wydziałów, w których praca wiąże się z planowaniem gospodarki związanej ze zwierzętami.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach

Studia stanowią poszerzenie warsztatu i umiejętności pracy z psami. Uczestnicy studiów przyswajają teoretyczne podstawy funkcjonowania psa przedstawione wieloaspektowo – psychologia, anatomia, fizjologia, dobrostan, podstawy uczenia, prawo.
Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych realizowanych w zagadnieniach uczenia psa, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, szkolenia specjalistycznego, uczestnicy studiów uzyskują doświadczenie w pracy z psem przekazywane od praktyków zawodu.

Połączenie obu tych form:

 1. pozwala osiągnąć wyjątkowe efekty trenerskie,
 2. kształtuje sylwetkę absolwenta, jako osobę znającą podstawy funkcjonowania zwierzęcia,
 3. kształtuje dobrego praktyka, który sprawdzi się na rynku pracy,
 4. pozwala na określenie kompetencji zawodowych i pomaga w wybraniu określonej specjalizacji.

Dodatkowo uzyskane kompetencje wpłyną pozytywnie na realną pracę ze zwierzętami podnosząc jej atrakcyjność oraz bezpieczeństwo. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość praktycznego wykorzystania przyswojonego materiału teoretycznego. Słuchacze biorą udział w różnych formach zajęć prowadzonych z wielu obszarów dotyczących pracy z psem.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń cząstkowych przedmiotu. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Program obejmuje 203 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów, interaktywnych seminariów oraz zajęć praktycznych z psami. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Spis zajęć:

 • Psychologia uczenia się.
 • Psychologia zwierząt.
 • Anatomia, fizjologia psa.
 • Podstawowa wiedza weterynaryjna w praktyce.
 • Dobrostan psów, aspekty teoretyczne i praktyczne.
 • Przepisy prawne - ich interpretacja, odpowiedzialne zachowanie trenera.
 • Podstawy wychowania i szkolenia przy uwzględnieniu dobrostanu psa.
 • Zmysł węchu psów i jego praktyczne wykorzystanie.
 • Sposoby kontroli i modyfikacji zachowań niepożądanych.
 • Podstawy szkolenia psa, motywacja, koncentracja, procesy pobudzenia i hamowania.
 • Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, psy asystujące, psy sportowe.
 • Psy specjalne, detekcja zapachów.
 • Behawioralne techniki modyfikacji zachowań psów, podstawy szkolenia, zajęcia węchowe.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 650 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki:
9.00 - 16.00
środy: 10.00 - 18.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00


 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.