logo uswps nazwa 3

Studia

Nietrudno zauważyć, że wszystko zostało zaprojektowane. Jeszcze prościej można stwierdzić, że niewiele rzeczy jest dobrze zaprojektowanych.

dr Krzysztof Moszczyński, projektant

Głowa się rusza
konkurs dla kandydatów na grafikę

Laureatka edycji 2019

Laureatką tegorocznej edycji konkursu została pani Renata Kosiaty, która wróciła do rękodzielniczych korzeni Bauhausu, znacząco łamiąc schemat nadesłanych prac. Pani Kosiaty w subtelny sposób przemyca zastosowanie macierzy kompozycji i subwersję formy projektowej. Ponadto praca jest wykonana ręcznie, co znacząco wyróżnia ten projekt na tle większości nadesłanych projektów. Serdecznie gratulujemy.
Więcej informacji o wynikach »

glowa sie rusza Renata Kosiaty

Wyróżnienie 2019

Komisja zdecydowała się na wyróżnienie pracy pana Michała Hadzika, który zaproponował wysoce skomplikowaną kompozycje, łamiąc zasadę trzech barw — praca jest przygotowana precyzyjnie właśnie pod względem graficznym.

glowa sie rusza michal hadzik

Zadanie kwalifikacyjne

Przygotowanie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla następującego zadania:

W 2019 roku obchodzimy setne urodziny Bauhausu. Z tej okazji prosimy o przygotowanie plakatu reklamowego, którego głównym komunikatem będzie informacja o rocznicy. Hasło wiodące: „Bauhaus buduje ludzi”.

Termin nadsyłania prac: 20 lipca 2019 roku

Nagroda główna

Osoba, która przygotowała najciekawszą pracę, otrzymała nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Otrzymała indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Kto mógł wziąć udział?

Konkurs adresowany był do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS.

– Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

Chcemy nagradzać kreatywność

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

Grafika inna od wszystkich

W Katedrze Grafiki kształcimy przede wszystkim projektantantów komunikacji wizualnej. Wyposażając studentów w kompetencje społeczne, próbujemy wypracować wśród nich postawę kreatywną, dzięki której mogą samodzielnie odpowiadać na potrzeby rynku.

Miejsce nie dla artystów, ale dla projektantów

Kierunek grafika oferowany przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. Tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego, jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

Technologie są zmienne

Dzisiejszy świat jest niczym w porównaniu z tym, co czeka nas w niedalekiej przyszłości (w pozytywnym, ale również negatywnym znaczeniu). Jedno jest pewne – uniwersalna wiedza z zakresu komunikacji społecznej i społeczeństwa, a także kompetencje pracy w zespole i komunikacji interkulturowej oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia są stałe. To właśnie one budują przewagę na współczesnym rynku.

Projektanci komunikacji wizualnej

Problem analfabetyzmu we współczesnym świecie wcale nie jest marginalny. Problem ten dotyka nie tylko kraje nierozwinięte, lecz także te, w których społeczeństwo jest ekonomicznie wyraźnie podzielone na biednych i bogatych. W tym kontekście projektanci komunikacji wizualnej są odpowiedzialni za efektywne posługiwanie się językiem wizualnym, by sprawnie przekazać informację bez używania tekstu.

Zgłoszenia krok po kroku

 1. Wypełnij następujące dokumenty:
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji do 20 lipca 2019 roku.
  • Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą zamieścić dopisek „Głowa się rusza”, a na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres pocztowy.
  • Jeżeli składasz dokumenty osobiście w Biurze Rekrutacji, zamieść je w zamkniętej i opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres pocztowy, dopisek „Głowa się rusza”)
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lipca 2019 roku. O wynikach zostaniesz poinformowany/a za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.swps.pl/konkursgrafika.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 •  Czas pracy: 
  poniedziałek - piątek: 9.00-16.00
  UWAGA: 10 stycznia 2020 r. Biuro nieczynne.