logo uswps nazwa 3

Studia

Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po nagrodę i studiuj bezpłatnie na wybranym kierunku!

Szymon Chmielewski, laureat Mistrzowskiego Startu, student psychologii

 

Mistrzowski Start
program dla kandydatów na studia

Czym jest Mistrzowski Start?

Mistrzowski Start to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. O nagrodę w konkursie Mistrzowski Start mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści zdający polską maturę. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć próg 400 punktów z matury.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują nagrodę pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na jednym z kierunków objetych programem. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres nauki.

Laureaci Mistrzowskiego Startu 2019

 • Anna Maria Szyszko (458 pkt) – kierunek: kulturoznawstwo (Projektowanie innowacji)
 • Joanna Chabrowska (452 pkt) – kierunek: kulturoznawstwo (Projektowanie innowacji)
 • Julia Biernat (427,5 pkt) – kierunek: prawo
 • Julia Formella (424,5 pkt) – kierunek: dziennikarstwo i komunikacja spoleczna (Branding-reklama-public relations)
 • Martyna Harasimowicz (423 pkt) – kierunek: psychologia
 • Dominika Handzlik (418,5 pkt) – kierunek: psychologia
 • Inez Nowicka (409,5 pkt) – kierunek: psychology in English
 • Maria Gurtat (406,5 pkt) – kierunek: psychologia
 • Antonina Jagiełło (405 pkt) – kierunek: psychologia
 • Paulina Mączyńska (403 pkt) – kierunek: psychologia
 • Marta Krupa (400 pkt) – kierunek: wzornictwo

Zgłoszenia

O nagrodę może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 400 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba, która chce wziąć udział w programie powinna dopełnić następujących formalności: 

 • wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny na stronie http://www.swps.pl/rejestracja 
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
 • złożyć wniosek i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o nagrodę oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania nagrody (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Ważne terminy

15 lipca 2019 r.
— termin składania wniosku oraz pozostałych dokumentów

31 lipca 2019 r.
— termin wyłonienia laureatów programu

Kryteria oceny

Wyłonienie laureatów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech róznych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Kierunki objęte programem Mistrzowski Start
Program jest adresowany do kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Filologia angielska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia norweska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia szwedzka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Iberystyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Italianistyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:I stopniaII stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej