logo uswps nazwa 3

Studia

Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po nagrodę i studiuj bezpłatnie na wybranym kierunku!

Szymon Chmielewski, laureat Mistrzowskiego Startu, student psychologii

 

Mistrzowski Start
program dla kandydatów na studia

Czym jest Mistrzowski Start?

Mistrzowski Start to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Kandydaci ubiegający się o nagrodę w konkursie Mistrzowski Start muszą mieć obywatelstwo polskie, legitymować się świadectwem dojrzałości, dyplomem International Baccalaureate lub European Baccalaureate, a także przekroczyć odpowiedni próg punktowy z matury.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują nagrodę pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na jednym z kierunków objętych programem. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres nauki.

Laureaci Mistrzowskiego Startu 2021

 • Łucja Tarwacka – kierunek: psychologia
 • Sandra Bielak – kierunek: Psychology in English
 • Olga Maria Szczepaniak – kierunek: psychologia
 • Zuzanna Przegalińska – kierunek: filologia norweska z rozszerzonym językiem angielskim
 • Jakub Paweł Wujec – kierunek: psychologia
 • Kinga Patrycja Biernat – kierunek: filologia, iberystyka
 • Zofia Śmietana – kierunek: psychologia
 • Dominika Kinga Wiśniewska – kierunek: psychologia
 • Aleksandra Joanna Gucwa – kierunek: psychologia
 • Agata Joanna Porębska – kierunek: filologia, iberystyka
 • Wiktoria Marcelina Fedoruk – kierunek: prawo
 • Przemysław Łukasz Blimel – kierunek: psychologia
 • Ewelina Wiktoria Hamulczuk – kierunek: psychologia
 • Agata Zofia Bączkowska – kierunek: psychologia
 • Liza Nalewajko – kierunek: wzornictwo (School of Form)
 • Anna Maria Sołtys – kierunek: prawo
 • Olga Kowalczyk – kierunek: psychologia

Zgłoszenia

O nagrodę może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 400 punktów kwalifikacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • uzyskanie co najmniej 400 punktów kwalifikacyjnych z trzech przedmiotów z części pisemnej nowej matury, matury międzynarodowej albo matury europejskiej,
 • przesłanie poprzez formularz rekrutacyjny prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest załącznikiem do regulaminu programu, w terminie do dnia 20 lipca 2021 r.

Ważne terminy

20 lipca 2021 r.
— termin składania formularza zgłoszeniowego

2 sierpnia 2021 r.
— termin wyłonienia laureatów programu

Kryteria oceny

Wyłonienie laureatów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech różnych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne według reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Kryteria oceny w przypadku matury międzynarodowej i matury europejskiej znajdują się w regulaminie programu.

Kierunki objęte programem Mistrzowski Start
Program jest adresowany do kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Filologia angielska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia norweska

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Filologia szwedzka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Iberystyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Italianistyka

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej