logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie Projektami
w oparciu o podejście klasyczne do Zarządzania Projektami PMBOK® GUIDE (także PRINCE2)

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE.

O studiach

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią - obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

altkom logo

Adresaci

 • członkowie kadry zarządzającej organizacji każdej wielkości;
 • sponsorzy projektów;
 • kierownicy projektów, którzy pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i zwinnym;
 • pracownicy biur zarządzania projektami;
 • osoby, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami i chcą rozwinąć swoje kompetencje i rozbudować zawodowe portfolio w tym obszarze;
 • program jest również skierowany do osób pracujących projektowo w instytucjach związanych z Siłami Zbrojnymi, administracją rządową i samorządową, spółkach Skarbu Państwa, uczelniach wyższych oraz projektach dofinansowanych ze środków unijnych.

Cel

Celem programu jest wyposażenie absolwenta w praktyczne umiejętności w jednej z najszybciej rozwijających się i najbardziej perspektywicznych dziedzin zarządzania – w zarządzaniu projektami.
Program studiów kompleksowo obejmuje kształcenie w najważniejszych dla kierownika projektów obszarach kompetencyjnych, zarówno „twardych” – stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami w obszarach takich jak planowanie, harmonogramowanie, monitorowanie i kontrolowanie postępów czy zarządzanie ryzykiem, jak i „miękkich” – interpersonalnych – takich jak komunikacja, zarządzanie zmianą organizacyjną, przywództwo i budowanie zespołu.
Uczestnicy studiów zapoznają się z podejściem klasycznym do zarządzania projektami w ujęciu amerykańskim (PMBOK® Guide) i brytyjskim (PRINCE2®) oraz ich modyfikacjami idącymi w kierunku podejścia bardziej zwinnego (PRINCE2Agile, Agile Practice Guide). Uzyskaną wiedzę i umiejętności będą mogli również sprawdzić w praktyce podczas symulacji biznesowych i dzięki temu nabyć dodatkowe umiejętności w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku.
Każdy z modułów programu studiów niesie ze sobą konkretną wartość, co ważne jednak, tworzą one spójną całość i uzupełniają się nawzajem, dostarczając najbardziej pożądany u kierownika projektu zestaw kompetencji, umożliwiających mu zarządzanie projektami każdej wielkości. Program stanowi spójną metodycznie propozycję bazującą na klasycznych podejściach sprawdzonych w ciągu wielu lat praktyki choćby w instytucjach takich jak NATO.

W ramach programu uczestnik zdaje Egzamin PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Agile Foundation.
Opcjonalnie istnieje możliwość zdania egzaminów (opłaca student): Egzamin CAMP , Egzamin Change Management™ Foundation.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

80% obecności na zajęciach i zaliczenie poszczególnych bloków programowych.

Czas trwania

Dwa semestry (184 godz.). Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 184 godziny wykładów, warsztatów i seminariów, gdzie dziennie jest realizowanych ok. 8 godzin. Zajęcia prowadzone w trybie online. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych.

PLAN STUDIÓW

1. Klasyczne Zarządzanie Projektami.

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami wg PMBOK® Guide.
 • Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów projektu.
 • PRINCE2® Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach wg PMBOK® Guide.

2. „Laboratorium” biznesowe.

 • Symulacja biznesowa – Sułtańskie Wesele.

3. Proces zmian.

 • Szkolenie Akredytowane Change Management™ Foundation z egzaminem.

4. Proces komunikacji w projektach.

 • Komunikacja w zespole projektowym.

5. Tworzenie pomysłów metodą facylitacji.

 • Facylitacja.

6. Efektywny zespół.

 • Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu.

7. Akademia Project Management Professional.

 • Przygotowanie do egzaminu CAPM®.

8. Agile w Zarządzaniu Projektami.

 • Ewolucja metodyk klasycznych – PRINCE2Agile.

9. Microsoft Project.

  • Planowanie w projektach informatycznych – MS Project.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  940 zł
2 raty  4 450 zł
1 rata  8 500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.