logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są kierowane do osób aspirujących na stanowiska z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie w IT
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE.

O studiach

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią - obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

altkom logo

Adresaci

Studia są kierowane do osób aspirujących na stanowiska z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Zatem między innymi programiści, SCRUM- Masterzy, Analitycy, Agile-coach a także osoby myślące o przekwalifikowaniu i zmianie zawodu.

Cel

Celem studiów jest edukacja osób, które przyszłość zawodową wiążą z branżą IT. Program obejmuje zakres rozwoju umiejętności zarządzania zespołem IT i przewodzenia nim w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom cyfrowej przyszłości i różnych obszarów biznesowych.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

80% obecności na zajęciach i zaliczenie poszczególnych bloków programowych.

Czas trwania

Dwa semestry (184 godz.). Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 184 godziny wykładów, warsztatów i seminariów, gdzie dziennie jest realizowanych ok. 8 godzin. Zajęcia prowadzone w trybie online. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych.

PLAN STUDIÓW

Narzędzia w budowaniu ścieżki lidera

 • Personal branding w rozwoju kariery zawodowej
 • Zarządzanie strategiczne w IT
 • Zarządzanie zmianą
 • Design Thinking Workshop

Współczesne Przywództwo

 • Prowadzenie spotkań z zespołem z elementami spotkań w trybie zdalnym
 • Ledership w świecie IT

Zarządzanie Projektami

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Zwinne metodyki zarządzania projektem – Scrum

Techniki analizy i projektowania aplikacji

 • Techniki analizy i projektowania aplikacji (Domen Driven Development)

Narzędzia pracy analityka

 • Notacja BPMN
 • Modelowanie systemów w UML
 • Wymagania w metodykach Agile

Podejście zwinne do zarządzania projektami

 • Uruchomienie, realizacja i nadzór nad przebiegiem projektów – szkolenie akredytowane Agile PM + egzamin

MS Project

 • Planowanie w projektach informatycznych – MS Project

Projektowane systemów IT

 • Architektura mikroserwisów
 • Teoretyczne podstawy integracji z chmurą

Kontrola jakości oprogramowania

 • Zarządzanie testowaniem

Zarządzanie usługami

 • Zarządzanie usługami informatycznymi wg. Metodyki ITIL – szkolenie akredytowane + egzamin.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  940 zł
2 raty  4 450 zł
1 rata  8 500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.