logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zarządzają obszarem HR, pracują w działach personalnych lub planują podjęcie takiej pracy.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 55
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Strategiczne zarządzanie talentami i rozwojem w firmie

 • Rekrutacja trwa do 31 października 2018 r.

O studiach

Patron kierunku

 PSZK Logo  
   

Partnerzy kierunku

 Strenghts Community PODSTAWOWE single biale tlo  ebmasters  house of skills logo Cmykpantone OK
 personelizarzadzanie    lightness awers v2

„Zapraszamy Państwa do udziału w studiach podyplomowych, które zaprojektowałyśmy wspólnie z zespołem Ekspertów realizujących program. Cieszymy się, że jest on:

ujęty w wymiarze strategicznym – wskazuje jak łączyć zarządzanie talentami i rozwojem ludzi ze strategią firmy,
ułożony w podejściu procesowym od strategii firmy poprzez budowanie kultury organizacyjnej wspierającej jej realizację, projektowanie i wdrażanie programów rozwojowych, talentowych,
systemowy – wskazuje powiązania, wzajemne wpływy między poszczególnymi procesami, działaniami związanymi z rozwijaniem ludzi, tak by wspierały się wzajemnie i dawały szansę na budowanie trwałości i efektywności w długofalowej perspektywie,
praktyczny – przygotowany i realizowany przez zespół Ekspertów – pasjonatów – mających wieloletnie doświadczenie i wiedzę, którymi będą dzielić się z Państwem.

Mamy nadzieję, że udział w naszych studiach będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem rozwojowym przygotowującym do jak najlepszego pełnienia roli związanej z tworzeniem warunków umożliwiających pracownikom efektywny rozwój i pracę z zaangażowaniem”.

Kierownictwo merytoryczne kierunku

SabinaNikodemskaSabina Nikodemska

zdanowiczmiraMira Zdanowicz

Adresaci

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które zarządzają obszarem HR, pracują w działach personalnych lub planują podjęcie takiej pracy. Dostarcza kompleksowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej na temat budowania strategii zarządzania potencjałem, Talentami i rozwojem ludzi w organizacjach. Pozwala przygotować się do pełnienia ról zawodowych poszukiwanych obecnie przez rynek pracy:
Learnig & Development Manager, Talent Acquisition Manager lub HR Business Partner.

Cel

 • Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie rozwojem ludzi w organizacji.
 • Poznanie najlepszych praktyk w zarządzaniu Talentami. 
 • Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi wykorzystywanych w procesach zarządzania Talentami. 
 • Rozwój umiejętności projektowania, wdrażania i zarządzania programami „Talent Management”.

Korzyści dla Uczestników:

 • Zapoznasz się z założeniami budowania koncepcji rozwoju wspierających strategię firmy.
 • Dowiesz się, jak definiować i selekcjonować Talenty.
 • Dowiesz się jak pozyskać i utrzymać Talenty w organizacji.
 • Zobaczysz, jak powinien być skonstruowany efektywny system zarządzania Talentami. 
 • Nauczysz się jak budować programy rozwoju Talentów. 
 • Poznasz, od czego zależy sukces systemu zarządzania Talentami w organizacji. 
 • Zaprojektujesz program rozwoju Talentów dla swojej firmy. 
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby rozwojowe i tworzyć plany rozwoju. 
 • Poznasz w jaki sposób budować system zarządzania ścieżkami karier pracowników.
 • Dowiesz się jak zarządzać zaangażowaniem pracowników by zatrzymać w organizacji najlepszych.

Ale również:

 • Odkryjesz swoje mocne strony i talenty oraz dowiesz się jak je rozwijać i czerpać z nich satysfakcję.

W gronie prowadzących zajęcia spotkasz ludzi z pasją – wysokiej klasy ekspertów i praktyków: osoby z dużym doświadczeniem, zarówno w strategicznym planowaniu rozwoju ludzi w różnych organizacjach, jak i specjalistów w zakresie indywidualnej lub grupowej pracy szkoleniowo-rozwojowej. Większość zajęć realizowana będzie w formule warsztatowej lub treningowej, sprzyjającej wymianie doświadczeń i uczeniu się poprzez projektowanie różnych rozwiązań i narzędzi możliwych do wykorzystania w obecnym lub przyszłym miejscu pracy.

Dlaczego warto

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwować można znaczne zmiany w zakresie pełnienia funkcji personalnej w organizacjach. Role specjalistów i menedżerów HR zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Szeroko implementuje się w organizacjach funkcja HR Business Partnera, jako osoby wspierającej menedżerów w zarządzaniu ludźmi oraz role związane z pozyskiwaniem Talentów, ich rozwojem i zatrzymaniem w organizacji. Jednocześnie na rynku pracy widoczna jest duża liczba osób posiadających ogólne przygotowanie lub doświadczenie w obszarze ZZL oraz mało wykwalifikowanych ekspertów, którzy mają wiedzę i znają współczesne trendy związane z identyfikowaniem potencjału i Talentów oraz zarządzaniem ich rozwojem w organizacji. O wzroście znaczenia i wadze ich roli świadczą m.in. aktualne raporty płacowe, które pokazują,
że stanowiska te znajdują się w czołówce rankingów płacowych w obszarze ZZL. Zdobycie wiedzy i potwierdzenie kwalifikacji z tego zakresu może stanowić ważny element budowania swojej przyszłości i ścieżki kariery.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie projektu dotyczącego zarządzania Talentami w organizacji (praca zespołowa).

Przygotowanie kompleksowej koncepcji programu zarządzania talentami dla wybranej organizacji. Określenie celów, zaplanowanie poszczególnych etapów, propozycja narzędzi selekcji Talentów oraz monitorowania wskaźników efektywności programu.
Obrona przygotowanej koncepcji – rozmowa przed Komisją w skład której wejdą osoby odpowiedzialne za kierownictwo merytoryczne kierunku: Mira Zdanowicz, Sabina Nikodemska oraz dwoje Ekspertów z grona Wykładowców.

Czas trwania

Dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki na 2018/2019.

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń w tym ok. 18 godzin własnej pracy rozwojowej (m.in. w ramach warsztatu „Odkryj swoje talenty” oraz sesji oceny kompetencji – Development Center).

I. WPROWADZENIE DO ZINTEGROWANEGO / STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA TALENTAMI

1. Zarządzanie Talentami powiązane ze strategią firmy.
2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie rozwojem pracowników.
3. Zarządzanie zmianą w organizacji.
4. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników. 
5. Rola Employer Brandingu w procesie pozyskiwania i rozwoju Talentów.
6. Zastosowanie nowych technologii w procesach zarządzania Talentami.
7. Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy.
8. Przyszłość talentów – trendy i perspektywy.

II. PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA TALENTAMI - KONTEKST ORGANIZACYJNY

1. Czynniki sukcesu i skuteczności systemu zarządzania Talentami w firmie:

 • Zbieżność ze strategią i celami strategicznymi firmy
 • Budowanie wspierającej kultury organizacyjnej
 • Zaangażowanie różnych szczebli zarządzania w proces rozwoju Talentów
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do wspierania Talentów w procesie rozwoju – rozwijanie stylu zarządzania poprzez feedback, coaching, mentoring

2. Ryzyko i zagrożenia we wdrażaniu programów rozwoju Talentów – jak mu przeciwdziałać.

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE – OD STRATEGII DO PRAKTYKI

1. Projektowanie programu zarządzania Talentami w organizacji – od rekrutacji po monitorowanie efektywności:

 • Definiowanie celów programu
 • HR analytics jako pomoc w wyznaczaniu kierunków zarządzania Talentami
 • Interesariusze i różne role w programie zrządzania Talentami (mapa ról)

                 - Miary efektywności programu (KPI i sposoby pomiaru)

 • Zarządzanie talentami jako projekt – planowanie i monitorowanie efektów.

2. Jak rozwijać i modyfikować programy rozwoju Talentów?

III. TALENT – KOGO I PO CO SZUKAMY?

1. Kim jest osoba z potencjałem, jak rozpoznać talent? Przegląd współczesnych teorii i koncepcji.
2. Profilowanie, identyfikacja i selekcja Talentów. 
3. Kryteria diagnozy potencjału i Talentów.
4. Narzędzia identyfikacji i selekcji osób z wysokim potencjałem wewnątrz organizacji (m.in. narzędzia psychometryczne, AC|DC, dokumenty organizacyjne, karty oceny, testy, wywiad kompetencyjny, wewnętrzne narzędzia selekcyjne, etc.). 
5. Pozyskiwanie Talentów w organizacji i z rynku pracy.
6. Planowanie sukcesji i budowanie ścieżek karier w organizacji.

IV. ROZWIJANIE TALENTÓW – PERSPEKTYWA ORGANIZACJI (SYSTEMOWA)

1. Współpraca z firmami doradczo-szkoleniowymi podczas przygotowania i realizacji programu Zarządzania Talentami.
2. Wspieranie rozwoju – działania organizacji.
3. Sztuka dialogu w systemowym podejściu do rozwoju.
4. Platformy i nawigatory jako narzędzia ułatwiające zarządzanie talentami.

V. ROZWIJANIE TALENTÓW – PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA

1. Diagnoza własnych talentów i potencjału uczestników studiów:

 • Test Instytutu Gallupa – StrengthsFinder połączony z warsztatem „Odkryj swoje talenty”
 • Development Center – sesja indywidualnej diagnozy potencjału i talentów w grupie uczestników studiów podyplomowych – Strategiczne Zarządzanie Talentami i Rozwojem w firmie

2. Praca z motywacją i aspiracjami Talentów. 
3. Budowanie indywidualnych planów rozwoju.
4. Coaching i mentoring.
5. Dobre, ale wymagające praktyki: stay interview, learning expedition, program challenger, thinktanks.
6. Programy specjalne – projekty, wyjazdy zagraniczne (buble assignment), cross-traning, coaching.
7. Odpowiedzialność za rozwój – struktura, narzędzia i codzienna praktyka.

VI. KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA TALENTAMI

1. Komunikacja i PR programów zarządzania talentami. 
2. Utrzymywanie motywacji i zaangażowania wszystkich interesariuszy. 
3. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji.

Forma zajęć:

1. Wykłady, seminaria, konwersatoria.
2. Warsztaty:

 • Od strategii do praktyki. Jak zbudować programy zarządzania Talentami?
 • HR analytics jako pomoc w wyznaczaniu kierunków zarządzania talentami.
 • Od A do Z – Autorytet, Rola, Zmiana – w procesach rozwoju ludzi w organizacji
 • Sztuka dialogu w systemowym podejściu do rozwoju
 • Wspieranie rozwoju – budowanie planów rozwoju
 • Wspieranie rozwoju – coaching i mentoring
 • Wspieranie rozwoju – działania organizacji
 • Odkryj swoje talenty

3. *Udział w grupowej sesji Development Center (DC) zakończonej przygotowaniem indywidualnego planu rozwoju (raport oraz sesja informacji zwrotnej po sesji).
4. Diagnoza swoich talentów i potencjału – Test Instytutu Gallupa – StrengthsFinder połączony z warsztatem „Odkryj swoje talenty”.

* Dla osób, które nie będą zainteresowane skorzystaniem z sesji DC, będzie możliwość skorzystania np. z sesji coachingowych lub z dodatkowego warsztatu.
Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 31 października 2018 roku.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 1140 zł
2 raty 5575 zł
1 rata 10900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.