logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób, które pragną zdobyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Business English
- studia online

  • Rekrutacja trwa.
    Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

Studia są prowadzone pod auspicjami Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Małgorzata Piasecka

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy, powiększając zasób słów w szerokim kontekście biznesowym.
Zapraszamy zarówno osoby, które chcą swobodnie używać języka angielskiego w środowisku pracy, jak i nauczycieli nauczających języka angielskiego, ogólnego, chcące w przyszłości prowadzić szkolenia z zakresu języka biznesu, na które jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na rynku.

Cel

celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w środowisku, gdzie językiem komunikacji jest język angielski, a także rozwinięcie dodatkowych kompetencji u osób, które nauczają języka angielskiego ogólnego, a chciałyby prowadzić szkolenia z zakresu języka biznesu, na który jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na rynku.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

  • minimum 80% obecności na zajęciach,
  • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów, a także w formie interaktywnych wykładów. 
Kształcenie obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy  z zakresu słownictwa (np. marketingu, finansów, rynku kapitałowego, zarządzania, ekonomii, aspektów  prawnych), ale także ćwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych w środowisku biznesowym. Słuchacze nauczą się, jak profesjonalnie organizować zebrania, prowadzić korespondencję, negocjować, oraz przygotowywać prezentacje, jak funkcjonować w  środowisku wielokulturowym. To oznacza, że oprócz poszerzenia znajomości języka specjalistycznego, zdobędą liczne umiejętności przydatne każdej osobie, pracującej w różnych dziedzinach. Część zajęć będzie poświęcona metodyce nauczania  oraz organizacji szkoleń w zakresie Business English w firmach. Słuchacze zyskają ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy nad osobami, które znają jedynie język angielski ogólny. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Zajęcia dzielą się na następujące bloki tematyczne:

Blok I: Introduction to Business English
Blok II: Analyzing the needs of the learners
Blok III: Activities and materials
Blok IV: Specific Areas of study
Blok V: Communication Skills In Business

Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS, oraz trenerzy i konsultanci mający duże doświadczenie praktyczne i szkoleniowe. Udział praktyków zapewnia dostosowanie programu kształcenia do najbardziej aktualnych potrzeb rynku.

Kierownik studiów

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 580 zł
2 raty 2650 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

  • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.