Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbi"

O studiach

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych pozwalają zdobyć umiejętności potrzebne do samodzielnego, profesjonalnego tłumaczenia konferencyjnego, w tym efektywnej notacji w przebiegu tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia symultanicznego w różnych sytuacjach i warunkach.

Nasi słuchacze poznają wymogi i standardy branżowe, zdobywają wiedzę na temat spotkań międzynarodowych różnego szczebla. Charakter i program nauczania są zgodne z wytycznymi Association of Conference Interpreters (AIIC), dlatego kierunek stanowi atrakcyjną ofertę dla tłumaczy zainteresowanych unijną akredytacją i pracą w strukturach Unii Europejskiej.

Większość zajęć ma charakter warsztatów z tłumaczenia ustnego w różnych środowiskach tematycznych. Dodatkowym wyróżnikiem kierunku są ćwiczenia z trenerem w zakresie rozwoju osobistego i kariery tłumacza oraz metod radzenia sobie ze stresem, który jest głównym czynnikiem zniechęcającym tłumaczy do wykonywania tego zawodu.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej, które są zainteresowane pracą w charakterze tłumacza konferencyjnego (ustnego) w trybie następczym (konsekutywnym) i symultanicznym. Od kandydatów wymagamy biegłej znajomości zarówno języka angielskiego, jak i polskiego. Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1. Jeżeli język polski nie jest językiem ojczystym wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie C2.

Dlaczego warto?

 1. Gwarantujemy niewielkie grupy warsztatowe
 2. Odbędziesz szkolenie w naszych profesjonalnych kabinach do tłumaczenia symultanicznego
 3. Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach przekładu konferencyjnego w różnych sytuacjach
 4. Masz do dyspozycji aż sześć godzin ćwiczeń z trenerem rozwoju osobistego w zakresie rozwoju kariery tłumacza i metod radzenia sobie ze stresem
 5. Nasi absolwenci mogą ubiegać się o unijną akredytację i pracę tłumacza ustnego w strukturach UE – kierunek jest zgodny z wytycznymi AIIC

Program studiów

Wykład wspólny

Gramatyka i stylistyka języka polskiego

Moduł podstawowy

Teoria przekładu konferencyjnego

Podstawy tłumaczenia w trybie konsekutywnym z notacją

Podstawy tłumaczenia w trybie symultanicznym

Moduł specjalistyczny

Tłumaczenie ustne podczas konferencji, wizyt zagranicznych i spotkań międzynarodowych

Tłumaczenie w trybie konsekutywnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych

Tłumaczenie w trybie symultanicznym w różnych sytuacjach komunikacyjnych

Negocjacje i biznes

Moduł specjalistyczny

Rola i charakter negocjacji w biznesie i polityce

Tłumaczenie konsekutywne podczas negocjacji

Tłumaczenie ustne w innych trybach dla biznesu – a vista, liaison, tłumaczenie szeptane

Tłumacz w świecie polityki

Moduł specjalistyczny

Wprowadzenie do prawa i ustroju Polski, protokół dyplomatyczny, instytucje i organy UE

Tłumaczenie symultaniczne podczas wystąpień politycznych wysokiego szczebla

Rozwój kariery tłumacza ustnego

Moduł zawodowy

Tłumacz w strukturach UE

wymogi, standardy, akredytacja, formy zatrudnienia

Rozwój osobisty i planowanie własnej kariery

Metody radzenia sobie ze stresem i przemawiania publicznego

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych zajęć, w tym głównie warsztaty przekładu konferencyjnego, ale także wykłady w zakresie teorii przekładu ustnego, notacji w tłumaczeniu konsekutywnym, wiedzy o instytucjach UE zatrudniających tłumaczy oraz znajomości protokołu dyplomatycznego.

Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach
 • Uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów na zaliczeniu końcowym każdego z przedmiotów

Egzamin końcowy ma charakter zbiorczy i odbywa się podczas ostatniego zjazdu. W ramach egzaminu słuchacze dokonują przekładu ustnego w trybie symultanicznym i konsekutywnym kilku różnych tekstów.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Nasi słuchacze zdobywają praktyczne wykształcenie w realistycznych warunkach, pod okiem doświadczonych przedstawicieli zawodu. Warsztaty prowadzą zawodowi tłumacze ustni i dydaktycy przekładu.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 • dr
  Anna Kizińska
  dr
  adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, tłumacz, prawnik
 •  
  Andrew Buchanan
   
  licencjonowany trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu
 •  
  Konrad Michalski
   
  wykładowca akademicki i czynny tłumacz
 •  
  Danuta Przepiórkowska
   
  tłumaczka przysięgła i konferencyjna, tłumaczka zewnętrzna Komisji Europejskiej od 2004 roku/p> biogram
 •  
  Łukasz Szubiński
   
  tłumacz konferencyjny języków polskiego, angielskiego, niemieckiego i włoskiego
 •  
  Marcin Szwed
   
  filolog anglista

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza. Rozmowa przeprowadzana jest w języku angielskim.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim
 • absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia na innym kierunku, posługujący się językiem angielskim na poziomie min. C1

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia angielska
 • absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie).

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga:

 • Sprawdź, czy jesteś uprawniony do zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025