logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design/Product Design 

 • REKRUTACJA TRWA.

O studiach

Kierunek dostępny także w WarszawieKatowicach.

Partner studiów

axure partner UX

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe”.

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
kierownik studiów

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 minut.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej. Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy. Kierownik studiów ma możliwość zmiany +1/-1 oceny członkom zespołu w zależności od zaangażowania w pracę grupy.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

“User Experience Design” to pierwsze w Polsce studia zajmujące się całościowo tematyką projektowania doświadczeń w ramach tworzenia produktów cyfrowych (aspektami UX, CX oraz Service Design).Tegoroczne studia to już 9. edycja kierunku, który istnieje od 2010/11 roku.
Kierunek dostępny jest w trzech miastach: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów UX Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Basią Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Moniką Mikowską w Katowicach dbają o organizację i merytoryczny poziom studiów.
Kadrę stanowią najlepsi polscy specjaliści z obszaru UX z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują goście reprezentujący środowisko projektowe.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne.”

W tym roku, jak co roku dokonaliśmy drobnych zmian w programie oraz w modelu studiów z racji na rozwój rynku i w oparciu o 8-letnie doświadczenie prowadzenia kierunku.
Główne różnice polegają na wspólnym obszarze projektowym dla wszystkich grup (losowanym dla miasta) oraz braku konieczności prezentacji dyplomu na rzecz przygotowania prototypu i prezentacji końcowej.

Cel

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem produktów digitalowych lub posiadają już doświadczenie i chcą uporządkować swoją wiedzę.
Kierunek składa się z 5 bloków tematycznych, które tworzą 5-cio etapowy proces UXD.
Podczas studiów Słuchacze pracują zarówno w grupach na zajęciach, jak i zespołach projektowych, do których dobierają się w tym roku po pierwszym etapie czyli po badaniu potrzeb.
Większość zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych.
Podczas studiów Słuchacze poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu. Etapy cząstkowe projektu są oceniane przez ekspertów obszarowych i publikowane na forum grupy.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.”

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem produktów digitalowych lub posiadają już doświadczenie i chcą uporządkować swoją wiedzę.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów studenci otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjne oprogramowanie.
Do dyspozycji studentów jest również bardzo bogaty zbiór książek o tematyce UX na Uniwersytecie SWPS.

Program

Pobierz program w formacie PDF

Tematyka i organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Program obejmuje ponad 185 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, interaktywnych seminariów jak i wykładów.
Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 minut.
Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są goście z Polski i zagranicy.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych.
Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu. Tematyka projektu jest jedna dla całego rocznika w danym mieście wybrana podczas losowania.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum.
W trakcie studiów pracujemy z oprogramowaniem projektowym Axure Pro, Basecamp oraz pakietem Google.
Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych, realizowane pod okiem przydzielonego Mentora.
Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów - w postaci prototypu i prezentacji na temat produktu.
Test z wiedzy, jaki każdy student pisze indywidualnie na koniec studiów, to około 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru.

axure partner UXbestcamp partnerUXgoogle partnerzyUX

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej. Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy.

Eksperci:

 • Badania potrzeb: Marta Zagdańska
 • Strategia produktu: Joanna Strzelec
 • Modelowanie: Marcin Szlassa
 • Prototypowanie: Joanna Sieniawska
 • Testowanie użyteczności: Barbara Rogoś-Turek

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 1160 zł
2 raty 5625 zł
1 rata 10900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
20 1750 1312 1330 0000 0005 3045
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
środa 8.00-17.00
soboty zjazdowe: 9.00 - 14.00

 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.