logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bogusław Pawłowski

prof. zw. dr hab.

Bogusław Pawłowski

 

Profil zawodowy

Kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Jego szeroki dorobek naukowy to m.in. badania nad doborem płciowym i biologia atrakcyjności człowieka, w szczególności preferencje cech morfologicznych u ludzi. Ze szczególnym zaangażowaniem popularyzuje naukę w różnych mediach. W związku z intensywnością tej aktywności, w 2009 roku został laureatem honorowej nagrody „Naukowiec przyjazny mediom" przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych.
Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Komitetu Antropologii PAN, Komisji Antropologicznej PAU, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA).