Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Ewa Gniazdowska

dr

Ewa Gniazdowska

 

Profil zawodowy

Doktor nauk humanistycznych, psycholog społeczny. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologicznych i merytorycznych problemów interdyscyplinarnych powiązań pomiędzy historią i psychologią społeczną oraz procesów grupowych, wpływu społecznego, procesu przywództwa. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani".
Jest autorką wielu artykułów dotyczących społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Trener w zakresie komunikacji, negocjacji i procesu przywództwa.